ÚDZS zabezpečuje úhradu zdravotnej starostlivosti medzi ZP v rámci krajín EÚ

Za roky 2005 až 2009 boli prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) za poistencov SR v krajinách Európskej únie (EÚ) uhradené výkony za 51,10 milióna eur na zdravotnú starostlivosť (ZS). Ako na dnešnej tlačovej konferencii ÚDZS informoval jeho predseda Richard Demovič, za poistencov z krajín EÚ, ktorým bola poskytnutá ZS na Slovensku, sme získali 44 miliónov eur.

K najväčším veriteľom SR v roku 2009 patrili Česká republika, Nemecko a Rakúsko. Najväčšími dlžníkmi SR boli ČR, Rakúsko a Maďarsko. Takáto situácia podľa Demoviča pretrváva od vstupu SR do EÚ a je podmienená výraznými väzbami medzi SR a ČR. "Sú zato zodpovední študenti, ktorí študujú v ČR a v iných krajinách EÚ, ďalej vyslaní zamestnanci do členských krajín," skonštatoval v tejto súvislosti Demovič. Slovensko malo podľa jeho slov problém v uhrádzaní poskytnutej ZS za občanov Veľkej Británie, ktorí boli odkázaní na ZS na Slovensku. Dôvodom bol podľa Demoviča fakt, že vo Veľkej Británii nie je systém verejného zdravotného poistenia. "Na základe pomerne zložitých a dlhotrvajúcich rokovaní sme dosiahli to, že v roku 2008 a v roku 2009 boli v podstatnej miere uhradené záväzky Veľkej Británie voči Slovensku, čím sa podstatne zlepšila vzájomná bilancia," dodal Demovič.

ÚDZS zabezpečuje úhradu zdravotnej starostlivosti medzi zdravotnými poisťovňami v rámci krajín EÚ. Od 1. mája tohto roka bude upravovať postup pri koordinácii systémov zdravotného a sociálneho zabezpečenia nové nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 883/2004 a jeho vykonávacie nariadenie č. 987/2009. Oba tieto predpisy prinášajú podľa Demoviča niekoľko zmien. Jednou z podstatných je zavedenie pojmu poistenec, kým doteraz sa používal pojem zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). "SR pristúpila k tomu, že budú všetci poistenci EÚ s trvalým bydliskom na Slovensku používať slovenský preukaz zdravotného poistenia s označením EÚ, čím sa zjednodušia všetky formuláre, ktoré si poistenci nosili a nie vždy sa s nimi dožiadali zdravotnej starostlivosti, pretože poskytovatelia sa dožadovali istého finančného nadštandardného limitu na týchto poistencov," vysvetlil Demovič.

Ďalšia zmena súvisí s nezaopatrenými rodinnými príslušníkmi (teda ekonomicky neaktívni) nositeľa zdravotného poistenia. Ak títo rodinní príslušníci navštívia nositeľa poistenia, napríklad otca pracujúceho a poisteného v susednom Rakúsku, tak v tejto krajine majú nárok na plný rozsah zdravotného poistenia. Doposiaľ mali podľa Demoviča nárok len na potrebný rozsah zdravotného poistenia. K tejto zmene sa podľa jeho slov zaviazala prevažná väčšina krajín EÚ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: