Záujem ľudí o vyšetrenie zdravotného stavu stúpa

Poradňu zdravia Odboru podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici navštívilo počas dňa otvorených dverí organizovaného pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa zdravia (7. apríla) 17 klientov. Odborníci vyšetrili 14 ženám a trom mužom biochemické parametre - celkový cholesterol, glukózu, triglyceridy a HDL cholesterol (tzv. dobrý cholesterol) z kapilárnej krvi. Získali tiež antropometrické údaje, zmerali telesný tuk a krvný tlak. O deň neskôr v priestoroch banskobystrického Mestského úradu pracovníci RÚVZ vyšetrili ďalších 61 klientov (48 žien a 13 mužov). Poskytli im poradenstvo na základe zhodnotenia anamnestických údajov, merania krvného tlaku, antropometrie s výpočtami antropometrických indexov a stanovenia hmotnostného percenta telesného tuku. Nie každý však chcel absolvovať všetky vyšetrenia.

"Na rozdiel od uplynulých rokov sa zvýšil počet záujemcov, ktorí sa chceli dať vyšetriť. Potvrdzuje sa, že ľudia si začínajú uvedomovať zodpovednosť za vlastné zdravie, taký je náš poznatok aj zo spomínaného dňa otvorených dverí," konštatovala Tatiana Zvalová z Odboru podpory zdravia RÚVZ v Banskej Bystrici. Telesný tuk zdravotníci pri príležitosti Svetového dňa zdravia 2010 odmerali 53 ženám a 13 mužom. Normálnu hodnotu BMI (pomer výšky na druhú a hmotnosti klienta) zistili u 30 žien a 5 mužov, nadváhu u 16 žien a 8 mužov a obezita u 6 žien a jedného muža. Tieto i ďalšie merania môžu byť podľa Tatiany Zvalovej základom pre orientáciu klienta, či má, alebo nemá navštíviť lekára. Ak tieto údaje nie sú kritické, poradia im odborníci z RÚVZ, ako si majú zmeniť životosprávu, na čo sa upriamiť, čo vypustiť z výživy, aby sa výsledky zlepšili. Ide najmä o cholesterol a ochranný faktor HDL (dobrého) cholesterolu, ktorý je dôležitý na zlepšenie aterogénneho indexu - pomer celkového a HDL cholesterolu. Z neho je možné usúdiť, aké je riziko predovšetkým srdcovocievneho ochorenia.

"Podľa našich súčasných poznatkov ľudia viac počúvajú naše rady a chodia pravidelnejšie na kontroly. Očakávame však, aby nás viac navštevovali aj ľudia v produktívnom veku. Veľmi dobré skúsenosti máme s preventívnymi vyšetreniami v teréne. Na základe žiadosti firiem, zariadení sociálnych služieb, či domovov dôchodcov chodíme do terénu dvakrát do týždňa a poskytujeme tieto vyšetrenia na náklady nášho RÚVZ," konštatovala Zvalová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: