Stretnutie zdravotníkov a farmaceutikov v Trenčíne

Stretnutie zdravotníkov a farmaceutikov v Trenčíne
Zdroj: bigstockphoto.com

V dňoch 29. - 30. apríla 2010 sa v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s. v Trenčíne uskutoční 6. ročník medzinárodnej zdravotníckej a farmaceutickej výstavy MEDIPHARM 2010, na ktorej sa predstavia vystavovatelia zo Slovenskej a Českej republiky. Tí vo svojich expozíciách budú prezentovať diagnostické a terapeutické prístroje a zariadenia, laboratórnu techniku, stomatologické nástroje a materiály, vybavenie zdravotníckych zariadení a výpočtovú techniku v zdravotníctve. Svoje zastúpenie budú mať aj farmaceutické firmy. Počas výstavy sa stretnú odborníci z príslušných oblastí, aby si vymenili cenné poznatky a skúsenosti a oboznámili sa s technologickými novinkami prinášajúcimi zefektívnenie a uľahčenie liečby pacientov.

Organizátora, spoločnosť EXPO CENTER a.s., teší podpora Ministerstva zdravotníctva SR a prisľúbená účasť ministra zdravotníctva SR, nielen na slávnostnom otvorení výstavy, ale aj na vybraných sprievodných podujatiach. Výstava MEDIPHARM je atraktívna aj vďaka účasti všetkých najvýznamnejších komôr a asociácií v úlohe odborných garantov, ktorými sú Asociácia fakultných nemocníc SR, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov SR, Fakulta zdravotníctva TnUAD, Lekárska fakulta UK, Regionálna komora zubných lekárov Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Slovenská farmaceutická spoločnosť, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská lekárnická komora, Slovenská lekárska komora Regionálna lekárska komora v Trenčíne, Slovenská lekárska spoločnosť a Trenčianska stomatologická akadémia sústavného vzdelávania. Odborne na výstave spolupracujú Slovenský zväz telesne postihnutých a Slovenský Červený kríž. Vďaka ich odbornej spolupráci je aj tento rok pripravený kvalitný sprievodný program, ktorý prinesie účastníkom nielen nové zaujímavé poznatky, ale aj možnosti pre získanie predpísaných vzdelávacích kreditov.

Sprievodný program je zameraný na interaktívne školenie zamestnancov v oblasti zdravotníctva, semináre, prednášky a konferencie. Zdravotnícka obec sa môže tešiť na  celoslovenskú konferenciu organizovanú Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Slovenskou spoločnosťou laborantov a asistentov v zdravotníctve s medzinárodnou účasťou pod názvom „Prevencia a diagnostika civilizačných ochorení.“ Regionálny úrad verejného zdravotníctva pripravil seminár „Podpora zdravia v dennej praxi zdravotníckych pracovníkov“ a KING RAY s.r.o. seminár „Pozitívny účinok lasera na ľudský organizmus“. STOMA TEAM organizuje Celoslovenskú konferenciu zubných technikov na tému „Ako skĺbiť klasické a moderné postupy v bežnej praxi“ a druhý deň výstavy Celoslovenskú konferenciu pre zubné sestry a dentálne hygieničky. Slovenský červený kríž pripravil seminár „výchova a výučba prvej pomoci“.

Slovenská lekárska komora Regionálna lekárska komora Trenčín v spolupráci s VÚC Trenčín pripravila seminár na tému „Úloha zdravotníckych pracovníkov v rámci monitorovania násilia páchaného na ženách v zdravotníckej starostlivosti“. Lekárska Fakulta Univerzity Komenského organizuje vzdelávací odborný seminár „Princípy eHEALTH“. Slovenský zväz telesne postihnutých prichystal seminár „Bariéry a ľudia s telesným postihnutím“ a tiež každý deň budú poskytovať individuálne odborné poradenstvo z oblasti legislatívy.

Počas výstavy sa uskutoční zasadnutie Asociácie nemocníc Slovenska, na ktorom sa očakáva prítomnosť 50 riaditeľov nemocníc z celého Slovenska. Asociácia fakultných nemocníc tiež organizuje zasadnutie svojich členov. Fakulta zdravotníctva TnUAD Trenčín poriada stretnutie dekanov zdravotníckych fakúlt slovenských vysokých škôl. Po zasadnutí sa pripravuje stretnutie ministra zdravotníctva SR s dekanmi vysokých škôl a tiež so študentmi fakulty zdravotníctva TnUAD Trenčín. Slovenská lekárska komora Regionálna lekárska komora Trenčín organizuje zhromaždenie svojich delegátov.

Snahou výstaviska EXPO CENTER a.s. je, aby sa výstava MEDIPHARM stala na Slovensku najväčším reprezentatívnym fórom v oblasti zdravotníctva a farmácie. Bližšie informácie k výstave nájdete na  stránke www.expocenter.sk.

Eva Majerníková, B.S.B.A.
Marketing manager
 
EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43
911 01  Trenčín
 
Mobil:   +421 (0) 905 917 555
Tel.:      +421 (0) 32 743 17 25

Autor článku: Eva Majerníková, B.S.B.A., Expo Center Trenčín

Dátum zverejnenia: