Služby eHealth-u zabezpečí konzorcium firiem NESS Slovensko a LYNX

Prvú vlnu elektronických služieb zdravotníctva zabezpečí konzorcium firiem NESS Slovensko a LYNX, ktoré zvíťazili v tendri ministerstva zdravotníctva v hodnote 32,4 milióna eur bez DPH. Konzorcium má v rámci projektu zrealizovať Národný zdravotný portál, ktorý zabezpečí centrálne poskytovanie informácií pre pacientov, zdravotníckych pracovníkov a ďalšie subjekty a poslúži ako vstupná brána pre národné eHealth aplikácie. Konzorcium tiež vytvorí systém elektronického objednávania k lekárom, elektronickej preskripcie a elektronickej zdravotnej knižky.

"Tento projekt v rámci prvej vlny národného Programu implementácie eHealth formuje základné piliere informatizácie zdravotníctva na Slovensku – jadro eHealth. Presadenie služieb elektronického zdravotníctva je dlhodobý proces – národný Program implementácie eHealth je plánovaný do roku 2018," priblížil riaditeľ NESS Slovensko Martin Kohút. Prvé prototypy a ukážky elektronického zdravotníctva predstavia na májovej Národnej konferencii eHealth.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: