Fyzická aktivita pozitívne ovplyvňuje neinfekčné ochorenia

Vytvorenie národných akčných plánov na rozvoj takých fyzických aktivít, aby ich mohli vykonávať občania všetkých vekových kategórií v mestách aj na vidieku, je v súčasnosti jednou z dôležitých úloh najmä členských krajín Európskej únie. Fyzická aktivita sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ako aj Európskej komisie (EK) javí ako kľúčová v prevencii chronických neinfekčných ochorení.

"Jej nedostatok sa podpisuje pod rozvoj mnohých chronických neinfekčných ochorení, predovšetkým srdcovo-cievnych (v prvej fáze predovšetkým hypertenzia), onkologických (rakovina hrubého čreva), ale aj rozvoj chorôb pohybového aparátu. S intenzitou pohybovej aktivity súvisí aj odbúravanie stresu, ktorý spätne pôsobí na rozvoj spomínaných ochorení. Vyplýva to zo záverov nedávneho seminára v Ženeve, ktorý organizovala WHO a EK v spolupráci s Federálnym úradom verejného zdravotníctva vo Švajčiarsku," informovala účastníčka seminára Mária Avdičová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Dodala, že podľa odborníkov by to nemala byť len úloha verejného zdravotníctva, ale aj ďalších rezortov - školstva, štátnej správy či samosprávy. Tie totiž môžu vytvárať prostredie na vykonávanie fyzických aktivít.

Na spomínanom podujatí nazvanom Zdravá výživa a fyzické aktivity v prevencii obezity odborníci hodnotili dvojročný spoločný projekt WHO a EK, ktorý mapoval aktivity všetkých krajín eurozóny zamerané na zvyšovanie fyzickej aktivity a ozdravenie výživy. Projekt už skončil a jednotlivé krajiny odovzdali národné správy, z ktorých pracovníci WHO zosumarizujú výsledky. "Slovensko je jednou z krajín, ktoré realizujú program CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention Programme). Jeho cieľom je aj na Slovensku znižovanie celkovej úmrtnosti populácie na spomínané chronické neinfekčné ochorenia, kde zdravý životný štýl s dostatočným pohybom zohráva najdôležitejšiu úlohu. Masovejšiemu zapojeniu obyvateľstva všetkých vekových skupín do fyzických aktivít môže pomôcť aj zapojenie sa osobností krajiny do kampane na popularizácie pohybu, ako sa to potvrdilo vo viacerých štátoch," konštatovala riaditeľka CINDI v SR Mária Avdičová. Základom CINDI bol Program Severná Karélia, ktorý sa realizuje vo Fínsku od roku 1972. Do siete krajín, ktoré plnia tento program, sa Slovensko oficiálne zaradilo v roku 1993. Program riadi Svetová zdravotnícka organizácia. Jeho koordinátorom u nás sú Ministerstvo zdravotníctva SR, Hlavný hygienik a Sekcia ochrany a podpory zdravia obyvateľstva a riešiteľským pracoviskom RÚVZ v Banskej Bystrici.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: