Povinnosť podať ročné zúčtovanie poistného do konca marca si nesplnili všetci

Aj tento rok niektorí poistenci pozabudli na svoje povinnosti a nepodali ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZZP) vo svojej zdravotnej poisťovni v zákone určenom termíne, teda do konca marca. Zdravotná poisťovňa má pritom povinnosť oznámiť to Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý môže za nesplnenie tejto povinnosti udeliť sankciu. Fyzickým osobám do výšky 165 eur a právnickým osobám do výšky 3319 eur.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) eviduje podľa predbežných údajov z celkového počtu očakávaných 380.000 tlačív približne 90 percent odovzdaných. Konečné čísla bude mať VšZP po spracovaní všetkých tlačív v informačnom systéme.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., má momentálne zaevidovaných približne 107.500 zúčtovaní z očakávaných 145.000. "Ide o ročné zúčtovania zaevidované v našom informačnom systéme, pričom každý deň sa zaevidujú ďalšie tlačivá, ktoré boli v termíne odovzdané na pobočkách alebo doručené poštou," uviedla pre TASR Radoslava Miklášová z Dôvery s tým, že počet poistencov, ktorí mali povinnosť podať ročné zúčtovania a neurobili tak v zákonnom termíne, budú mať k dispozícii v 17. týždni. Týmto poistencom poisťovňa následne zašle výzvy na splnenie tejto povinnosti.

ZP Union eviduje viac ako 31.000 poistencov, ktorí mali podať ročné zúčtovanie za rok 2009. V riadnom termíne si túto povinnosť splnilo približne 90 percent z nich. V tomto údaji však podľa hovorkyne poisťovne Judity Smatanovej nie sú pripočítané všetky RZZP, ktoré boli zaslané poštou v posledný marcový deň, teda podané v termíne a fyzicky doručené do poisťovne po tomto dni.

Ak platiteľ poistného zistí v podanom ročnom zúčtovaní chybu, môže podať dodatočné RZZP. "Dodatočné ročné zúčtovanie však už v žiadnom prípade nenahradzuje ročné zúčtovanie riadne. Ak teda platiteľ poistného podá namiesto riadneho RZZP iba dodatočné, toto dodatočné zúčtovanie sa kvalifikuje ako ročné zúčtovanie riadne, ale podané oneskorene. V takomto prípade zákon počíta aj so sankciami," vysvetlila hovorkyňa VšZP Petra Balážová.

Tí poistenci, ktorí do konca marca odovzdali ZP rozhodnutie o odklade daňového priznania, majú na podanie RZZP predĺženú lehotu. "Sú teda povinní vykonať a podať ročné zúčtovanie poistného najneskôr v deň podania daňového priznania," dodala Balážová. 

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: