Kalórie a jouly – energetická hodnota potravy

Kalórie a jouly – energetická hodnota potravy
Zdroj: bigstockphoto.com

Výživa má rozhodujúci vplyv na udržanie dobrého zdravotného stavu od útleho detstva a je základom jeho udržania aj v dospelosti. Aby bola racionálna, musí spĺňať niekoľko kritérií.

Strava má mať primeranú energetickú a aj biologickú hodnotu. Kritériom zdravej výživy je taká skladba stravy, ktorá je schopná zabezpečiť fyziologickú, teda správnu činnosť organizmu a všetkých jeho jednotlivých systémov. Je nevyhnutným predpokladom optimálneho telesného a duševného vývoja. Hoci to znie jednoducho, znamená to, že má pokrývať nielen energetické nároky organizmu, ale zabezpečiť aj dostatok vhodných zložiek na správnu funkciu všetkých systémov. A v tom je práve kameň úrazu.

Malá skupina

Odhaduje sa, že správnu skladbu stravy má asi iba 20 percent ľudí. Ostatní majú nedostatok alebo prebytok niektorej alebo viacerých zložiek potravy. A pritom množstvo a zloženie prijímanej potravy priamo ovplyvňujú rast,  vývoj, schopnosť koncentrovať sa, vnímať, ale aj vznik mnohých ochorení, hlavne obezity, metabolických chorôb, postihnutia srdcovo-cievneho systému, imunitného systému, osteoporózy, hematologických ochorení a aj vznik nádorových ochorení. Počas života človeka sa nároky na energiu, ako aj na zloženie živín menia. Dobrým znakom je, že lepšiu skladbu stravy majú mladší ľudia a ich deti.

Energia naša každodenná

Výživou si človek zabezpečuje energetický substrát pre svoju existenciu. Energia je potrebná na mnoho vecí: pokrytie bazálneho metabolizmu, udržanie telesnej teploty, vykonávanie svalovej práce, rast, nahrádzanie opotrebovaných tkanív. Samotný bazálny metabolizmus vyžaduje takmer polovicu prijatej energie a svalová práca  menej, asi 25 percent energie získanej z potravy. Denná potreba energie závisí od veku, pohlavia, telesnej aktivity, duševnej práce, sprievodných ochorení.

Udáva sa v kilojouloch alebo v starších jednotkách kilokalóriách. Na označenie sa používajú skratky – kJ a kcal. Jedna kalória je približne 4,2 joulu. Pre dospelého človeka s hmotnosťou 70 kg je potreba 8 000 – 10 000 kJ , teda 1 900 – 2 400 kcal. Pre každú vekovú skupinu je variačný koeficient asi 20 percent. Zohľadňuje individuálne zvláštnosti, individuálny metabolizmus každého jednotlivca.

Zradný alkohol

Každou potravou do tela dostávame určité množstvo energie, ktoré závisí od skladby stravy – od množstva bielkovín, tukov a cukrov. Z 1 gramu cukru a rovnako aj z 1 gramu bielkoviny človek získa asi 4 kcal (17 kJ), 1 gram tuku poskytuje vyše dvojnásobok – 9 kcal (38 kJ). A hoci alkohol nepatrí medzi základné zložky potravy, treba uviesť, že 1 gram alkoholu poskytuje podobné množstvo energie ako 1 gram tuku.

Americký paradox

Ak je energie menej, človek chudne. Tento jav možno pozorovať v mnohých ekonomicky slabých oblastiach. Ak je v strave prebytok energie, človek priberá, ako je tomu v rozvinutých krajinách, kde má nadváhu alebo obezitu až 50 percent obyvateľstva. V najrozvinutejších krajinách je ťažkých stupňov obezity (tzv. malígnej alebo morbídnej obezity) viac. Tento jav sa nazýva aj „americký paradox“, pretože aj napriek širokej dostupnosti a využívaniu nízkotučných výrobkov (tzv. low fat) je výskyt obezity v najrozvinutejších krajinách stále vysoký.

Na rozvoji nadváhy a obezity sa nepodieľa iba tuk v potravinách, ale aj sacharidy. Práve ich príjem stúpa (múka, výrobky z múky – pečivo, žemle, prílohy – zemiaky, ryža atď.). Najväčší vzostup obezity pozorovať za posledných 10 – 20 rokov. Súvisí s preberaním tzv. západného štýlu života, ktorého následkom je:

  1. vzostup denného energetického príjmu: za posledných 20 rokov stúpol  asi o štvrtinu (z 9 660 kJ v roku 1993 na 11 800 kJ v roku 2005).
  2. výrazný pokles pohybovej aktivity V skratke: zjeme viac, ako spotrebujeme, čo znamená, že zjeme viac, ako potrebujeme. Aj keď na výpočty energetickej potreby existujú zložité vzorce a dômyselné merania, najjednoduchším a ľahko použiteľným je pravidelné meranie hmotnosti. Ak je stabilná a zodpovedá odporúčaniam, tak je príjem energie v poriadku. Ak sa opakovane mení, pozorovať výkyvy, tak je to signál nepravidelného príležitostného zloženia potravy a ak sa postupne pozvoľna zvyšuje, tak je to jasný signál zvýšeného príjmu a rýchla náprava je doslova nevyhnutná. Práve takéto postupné, nenápadné priberanie 1 – 2 kg je typické pre väčšinu ľudí s obezitou. V tomto prípade je potrebná pevná vôľa a hlavne zodpovednosť za vlastné zdravie.

Autor článku: MUDr. Adriana Ilavská, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: