MZ SR hľadá prevádzkovateľov pre tri nové sídla záchraniek

Ministerstvo zdravotníctva SR hľadá prevádzkovateľov pre tri nové sídla záchraniek. Vyhlásilo totiž výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Ide o záchranky v Dechticiach, Medzeve a Ulíči. Lehota na podanie žiadostí je do 14. júna 2010. Na Slovensku tak bude 273 staníc ZZS. Túto zmenu z pôvodných 270 staníc priniesla novela výnosu ministerstva s účinnosťou od 15. apríla. Dôvodom úprav bolo podľa rezortu opätovné prehodnotenie siete ZZS z pohľadu regionálneho rozdelenia, dostupnosti, počtu výjazdov, zložitosti zákrokov a riešenia medziklinických prevozov v rámci SR. Pri stanovovaní optimálnej potreby staníc ZZS bol podľa ministerstva zohľadnený počet obyvateľstva, rozloha územia a zemepisná poloha kraja tak, aby ich rozmiestnenie a vyťaženie bolo rovnomerné a dojazd ambulancie záchrannej zdravotnej služby do každej obce nikdy nepresiahol 15 minút a aby čo najvyššiemu percentu obyvateľstva bola poskytnutá pomoc do 480 sekúnd v rámci tzv. quintetu prvej hodiny.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: