Nitrianska krajská neziskovka má už nemocnice plne pod kontrolou

Neziskovej organizácii Nemocnice s poliklinikou sa aj napriek problémom darí stabilizovať situáciu v levickej a topoľčianskej nemocnici. Organizácia zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) prebrala obe zdravotnícke zariadenia do svojej správy 1. marca po tom, ako kraj kvôli dlhom vypovedal nájomné zmluvy pôvodným prevádzkovateľom. Bezprostredne po prebratí nemocníc s viac ako 1000 zamestnancami zápasila s finančnými problémami i s nedostatočným prístrojovým vybavením. Podľa riaditeľa neziskovej organizácie Gabriela Mančíka v súčasnosti už pracujú obe zdravotnícke zariadenia v štandardnom režime.

Situáciu sa podarilo stabilizovať po dvoch finančných injekciách od NSK v hodnote 720.000 a 1.850.373 eur, ktoré však nezisková organizácia bude musieť do krajského rozpočtu vrátiť. "Z pohľadu pacientov žiadny probléme nie je, z pohľadu lekárov a ďalšieho personálu problém nie je. Už po prvých dvoch týždňoch začali fungovať v oboch nemocniciach všetky oddelenia v plnom rozsahu a v plnej kvalite. Musím zdôrazniť, že je to predovšetkým vďaka zamestnancom. Tí majú dnes platové podmienky na vyššej úrovni ako v minulosti," uviedol vo svojej správe pred poslancami NSK Mančík. Obe nemocnice už majú podpísané zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami a v objeme, ktorý je na úrovni predchádzajúceho obdobia. "Myslím, že je to slušný začiatok na to, aby sme s poisťovňami mohli začať rokovať o ďalšom navýšení objednaných výkonov," skonštatoval Mančík.

Nedoriešené problémy majú nemocnice s kompletizáciou svojho prístrojového vybavenia. Mnohé zariadenia, ktoré v nich zostali po bývalých prevádzkovateľoch, sa postupne stali majetkom iných, prevažne lízingových spoločností, s ktorými vedenie neziskovej organizácie musí rokovať o ich odkúpení či ďalšom splácaní. "Pre pacientov sme nádejou, pre zamestnancov sme nádejou, ale pre obchodných partnerov zatiaľ nie sme celkom dôveryhodní. Preto musíme často platiť za tovar a služby vopred, čo nám situáciu neuľahčuje," povedal Mančík. Zároveň však zdôraznil, že tieto ťažkosti sa nijako nedotýkajú pacientov a sú iba prechodné. "V Topoľčanoch funguje aj CT. V čo najkratšom čase chceme jeho prevádzku spustiť aj v levickej nemocnici," uviedol Mančík.

V oboch nemocniciach sa v týchto dňoch skončila aj prvá časť inventarizácie, ktorá mala oddeliť majetok NSK od majetku bývalých prevádzkovateľov. "Mali sme s tým skutočne veľké problémy, ale tie naše veci sú už oddelené. Takže som samozrejme dal požiadavku, aby sme zdokumentovali aj ten ďalší majetok, aby sa nestalo, že sa odcudzí alebo že sa nejakým spôsobom znehodnotí, alebo nebude známe, komu vlastne patrí. Lebo je predpoklad, že je tam aj majetok tretích osôb," vysvetlil predseda NSK Milan Belica. Ten zároveň vydal zákaz využívať v nemocniciach vybavenie, ktoré nepatrí kraju. Kompletná inventarizácia by podľa jeho slov mala byť dokončená v dohľadnej dobe, komplikuje ju však veľké množstvo položiek a v mnohých prípadoch aj zložité vlastnícke vzťahy medzi NSK, bývalými prevádzkovateľmi, lízingovými spoločnosťami a firmami, ktoré zariadenia v nemocniciach požičiavali alebo prenajímali.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: