Výstavba detského kardiocentra bude stáť asi 19,5 milióna eur bez DPH

Výstavba pavilónu detského kardiocentra (DKC) pri bratislavskom Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) si vyžiada takmer 19,5 milióna eur bez DPH. Na mieste sú už postavené základy a podkladový betón. Vyplýva to z predbežného oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, kde NÚSCH oznámil zámer vypísania súťaže na realizátora stavby.

O zlúčení Detského kardiocentra s NÚSCH rozhodla vláda v júni 2008. Detské kardiocentrum svoju činnosť vykonávalo dovtedy v priestoroch Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava. Uvoľnením priestorov DKC v budove DFNsP sa mal vyriešiť problém s mnohými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sa nachádzajú viac ako desať kilometrov od DFNsP. Jeho premiestnením do pavilónu v areáli NÚSCH sa zároveň vytvoria podmienky na prítomnosť rodičov detí s kardiovaskulárnymi problémami. Ministerstvo zdravotníctva pôvodne uvažovalo o zlúčení Detského kardiocentra s DFNsP, čím vyvolalo vlnu nespokojnosti rodičov mladých pacientov, zamestnancov kardiocentra a opozičných politikov. Nakoniec sa vláda rozhodla pre jeho zlúčenie s NÚSCH.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: