O zdravom životnom štýle diskutuje 150 účastníkov konferencie

Viac ako 150 účastníkov prijalo pozvanie na 1. odbornú konferenciu, ktorú dnes organizuje mesto Prešov v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Prešovskej univerzity na tému: Zdravý životný štýl v kontexte výchovy a vzdelávania na školách. Ako pre TASR uviedla vedúca odboru školstva, kultúry a športu MsÚ v Prešove Kvetoslava Komanická, cieľom podujatia je vytvoriť priestor na získanie nových informácií, výmenu praktických skúseností a prezentáciu aktivít v tejto oblasti, ktorá má obrovský vplyv na ďalší vývoj populácie. Na konferencii prednášajú odborníci zo Slovenska a zahraničia. S výsledkami ich výskumov sa oboznamujú pracovníci prešovských škôl, školských jedální, ale i zástupcovia štátnych inštitúcií z rezortu školstva a zdravotníci.

Jedným z odborných garantov konferencie je štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Bibiána Obrimčáková. Tá vo svojom vystúpení zdôraznila, že základy zdravého štýlu by mali byť položené nie len v rodine, ale aj v prostredí školy, kde trávia deti prevažnú väčšinu času. V tejto súvislosti zhrnula aktivity rezortu v oblasti legislatívy.
"Čo sa týka reformy, ktorá beží na našich školách druhý rok, tak sme venovali pozornosť práve tomu, aby sme zapracovali na všetkých typoch škôl pohyb a zdravý spôsob života do viacerých predmetov. Ja som uvádzala napríklad telesnú a športovú výchovu, ale sú to aj predmety ako biológia, etická výchova, technika a svet práce," povedala pre TASR Obrimčáková.

Podľa nej je dôležitá aj skutočnosť, že platia nové pravidlá pre školské stravovacie zariadenia, ktoré sú povinné dodržiavať pri výrobe jedál a nápojov odporúčané výživové dávky pre jednotlivé vekové kategórie. Štátna tajomníčka okrem iného zdôraznila význam programov, ktoré ich ministerstvo realizuje, prípadne sa na nich spolupodieľa. Jedným z nich je aj program Ovocie a zelenina do škôl podporovaný z európskych fondov. Počas konferencie si môžu účastníci vypočuť 11 prednášok a prezentácií. Prvou z nich bola prednáška Berta C. Connela z Univerzity Loma Linda v Kalifornii, ktorý prezentoval štúdie poukazujúce na úlohy školy pri poskytovaní kvalitných informácií v oblasti zdravej výživy. V priebehu dňa odznejú príspevky týkajúce sa obezity, pitného režimu, anorexie, telesnej a pohybovej výchovy na školách, ale aj prevencie drogových závislostí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: