A. Szalay považuje návrh na zvýšenie miezd zamestnancov ANS za neprijateľný

Návrh na 2,5-percentné zvýšenie miezd zamestnancov malých nemocníc, ktorý predložila Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), je pre predsedu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) Antona Szalaya neprijateľný. Ako uviedol pre TASR, rovnaký názor má aj predseda Lekárskeho odborového združenia, upozornil však, že o stanovisku k návrhu bude ešte 26. apríla rozhodovať výkonný výbor zväzu.

Priblížil, že návrh ANS hovorí o tom, že zvyšovanie miezd by sa malo počítať z minimálneho mzdového nároku a nie zo súčasnej mzdy. Reálne by sa platy v 1. stupni náročnosti práce podľa Zákonníka práce zvýšili v hrubom o sedem eur a v 6. platovej triede asi o 15 eur. Szalay upozornil, že zvyšovanie platov vo fakultných nemociach vychádzalo zo mzdy a nie zo mzdového minimálneho nároku. "Ak by sme takto postupovali, tak by narástli mzdové rozdiely v neprospech zamestnancov nemocníc v ANS oproti fakultným nemocniciam." Zdravotnícki odborári pôvodne požadovali navýšenie o desať percent, vzhľadom na finančnú a hospodársku krízu však chceli dosiahnuť navýšenie platov aspoň o mieru inflácie v roku 2008 (4,6 percenta). Pretože sa s ANS, ktorá združuje 63 neštátnych zariadení, nedohodli, dostali sa rokovania pred rozhodcu. Ten určil, že platy sa majú zvýšiť dvakrát o štyri percentá. ANS na rozdiel od odborov nepovažovala kolektívnu zmluvu za uzavretú.

Začiatkom februára po prísľube o navýšení zdrojov od štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne ANS avizovala, že platy sa od apríla zvýšia. O koľko, malo závisieť od rokovania so súkromnými poisťovňami. Tie reagovali, že na plošné navýšenie objemov a cien pre nemocnice nemajú prostriedky. ANS následne odporučila členským nemocniciam, aby po uplynutí platnosti súčasných zmlúv so súkromnými zdravotnými poisťovňami Union a Dôvera nové zmluvy neuzatvárali. Poisťovňa Union, ktorá mala zmluvy s malými nemocnicami do konca marca, sa napokon na navýšení zmluvných objemov dohodla. Ďalšie kolo rokovaní s Dôverou by malo prebehnúť vo štvrtok 22. apríla.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: