Nový endoskopický prístroj vo FN L. Pasteura Košice pomáha odhaľovať nádory močového mechúra vo veľmi časnom štádiu

Na Urologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura Košice pomáha pacientom už niekoľko týždňov nový endoskopický prístroj, umožňujúci odhaliť nádor v močovom mechúre špecifickým spôsobom. Endoskopické zariadenie na vyšetrenie močového mechúra modrým svetlom je zatiaľ jediné vo východoslovenskom regióne
a je schopné identifikovať nádor už v štádiu, kedy ešte nie je diagnostikovateľný inými doteraz dostupnými metódami, teda inak neviditeľné nádory, pri použití bežného endoskopu. Zlepšením diagnostiky nádorov močového mechúra je možné zachytiť nádorový proces v čase, kedy je možné ochorenie úspešne liečiť.

„Toto výnimočné endoskopické zariadenie slúži na diagnostikovanie nádorov močového mechúra, ktoré bolo dosiaľ bežným endoskopickým prístrojom veľmi obtiažne alebo nemožné identifikovať. Jeho princíp spočíva v použití tzv. modrého svetla v endoskopickej diagnostike. Za pomoci špeciálnej látky, ktorá sa použije v močovom mechúre, umožní prístroj nádor odhaliť, pretože oblasť s nádorom fialovo svetielkuje. Samozrejme, kvôli potrebe použitia špeciálnej látky sa jedná o finančne náročnejšie vyšetrenie, ale pre pacienta má nesmierny význam, pretože vďaka možnosti rýchleho diagnostikovania sa dá nádor veľmi efektívne liečiť,“ hovorí primár Urologického oddelenia Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice Doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc.

Prístroj na Urologickom oddelení FN L. Pasteura Košice používajú niekoľko týždňov a pomocou neho bolo vyšetrených už niekoľko desiatok pacientov, u ktorých bol predpoklad existencie nádoru močového mechúra. U viacerých sa podozrenie potvrdilo a zariadenie tak prispelo k záchrane ich života.

„Vyšetrenie sa realizuje v celkovej anestézii zavedením endoskopického inštrumentária do močového mechúra cez močovú rúru, pričom je rýchle a bezbolestné,“ dodáva Doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: