Záujem poistencov VšZP o preventívne prehliadky v roku 2009 stúpol

V minulom roku záujem poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) o preventívne prehliadky v porovnaní s rokom 2008 vzrástol. Ako na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave informovala Beata Havelková, vedúca odboru zdravotného a revízneho VšZP, poisťovňa zaznamenala nárast pri všetkých typoch preventívnych prehliadok okrem všeobecných lekárov pre deti a dorast. Počet prehliadok u detí bol na porovnateľne rovnakej úrovni ako v roku 2008.

VšZP pritom podľa Havelkovej pripisuje preventívnym prehliadkam veľký význam. Priemerná cena jednej je približne 50 eur. Ak je pri prehliadke zachytené včasné štádium nádorového ochorenia, cena aj s prípadnými hospitalizáciami či vyšetreniami sa pohybuje približne na úrovni 550 eur. "Ak však pacient neabsolvuje pravidelné prehliadky a príde až s príznakmi napríklad nádorového ochorenia, tak podľa štádia ochorenia nás stojí jeden mesiac liečby pacienta v priemere 1660 eur alebo ak má metastázy, čiže ide o vysoké štádium nádorového ochorenia, v priemere sa bavíme o sume 3100 eur," vysvetlila Havelková. Najčastejšou je preventívna prehliadka u všeobecných lekárov pre deti a dorast. "Tradične sa na nej zúčastní približne 70 percent detskej populácie," skonštatovala Havelková s tým, že tieto čísla svedčia nielen o zodpovednosti lekárov, ale aj rodičov. Preventívnu prehliadku u gynekológa absolvovalo približne 20 percent žien poistených vo VšZP. Poisťovňa im uhrádza v rámci nadštandardnej preventívnej starostlivosti cytologické vyšetrenie krčka maternice pri každej preventívnej prehliadke u gynekológa.

Nárast počtu preventívnych prehliadok u stomatológa zaznamenala poisťovňa najmä od roku 2006, odkedy podľa zákona platí, že ak poistenec neabsolvuje preventívnu prehliadku u zubára, nasledujúci rok si musí hradiť celú zdravotnú starostlivosť sám. V minulom roku absolvovalo túto prehliadku viac ako 1,52 milióna poistencov. "Už menej navštevovanou prehliadkou je prehliadka u všeobecného lekára pre dospelých. Napriek tomu, že považujú odborníci aj VšZP túto prehliadku za kľúčovú, zúčastňuje sa ma nej pomerne málo poistencov," uviedla Havelková. V minulom roku ju absolvovalo necelých 530.000 poistencov. Približne 20 percent z tých, ktorí prehliadku absolvovali, pokračovali v ďalších vyšetreniach, z čoho podľa Havelkovej vyplýva, že bol zistený niektorý rizikový faktor.

"Túto preventívnu prehliadku sme rozšírili a poistenci majú možnosť si urobiť aj nad rámec legislatívy vyšetrenie okultného krvácania raz ročne," vysvetlila Havelková. Toto vyšetrenie absolvovalo v minulom roku viac ako 60.000 poistencov, pričom u 4,2 percenta z nich bol výsledok pozitívny, čo znamená podozrenie na prípadné nádorové ochorenie. Najmenej preventívnych prehliadok zaznamenala VšZP u urológov, v roku 2009 ich navštívilo približne 1 percento z poistencov, ktorí majú na ňu nárok. Novinkou od minulého roka je preventívna prehliadka u gastroenterológa zameraná na včasné zistenie nádorových ochorení hrubého čreva. Ide o tzv. kolonoskopiu, ktorá je určená pre poistencov starších ako 50 rokov raz za desať rokov. Všetky preventívne prehliadky sú hradené z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že pacient si za ne neplatí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: