Novelizácia v oblasti sterilizácie bude znamenať zvýšenie poplatkov u zubára

V Novom Smokovci sa konal dnes snem Slovenskej komory zubných lekárov, na ktorom najviac rezonovala téma právneho predpisu, podľa ktorého je zubár povinný pri každom pacientovi používať sterilný korienkový nástavec.

„Toto bude znamenať značné navýšenie prevádzkových a investičných nákladov, čo sa, žiaľbohu, v čase hospodárskej krízy pravdepodobne prejaví aj na cene za poskytovanie stomatologickej starostlivosti, keďže poisťovne nemajú finančné prostriedky na vykrytie,“ zhodnotil prezident komory Ján Gaščič. Tento výkon je v rámci Európskej únie mierne nadštandardný, napr. v Česku tento návrh neprešiel. Právny predpis sa týka hygienických predpisov, ktoré je nútený dodržiavať každý zubný lekár. Ďalšou témou snemu bol zákon o sústavnom vzdelávaní za päťročné obdobie. „My sme hľadali spôsoby, ako väčšine kolegov, ktorí zanedbali svoju povinnosť sa vzdelávať, umožniť splniť túto požiadavku danú zo zákona,“ priblížil Gaščič. V tomto smere bola komora úspešná aj vďaka tomu, že jej vyšlo v ústrety ministerstvo zdravotníctva a podarilo sa mu presadiť novelizáciu zákona, pričom snem túto smernicu prijal. Prezident dúfa, že sa podarilo situáciu stabilizovať a všetci lekári, ktorí si nesplnili túto povinnosť, budú mať možnosť si ju doplniť do 31. mája a nedôjde k problémom v rámci naplnenia siete zubných lekárov. „Akákoľvek strata zubných lekárov by mohla ohroziť minimálnu verejnú sieť,“ vyjadril obavy Gaščič. Lekárov, ktorí si nesplnili sústavné vzdelávanie, je dosť, niektorých to zasiahlo preto, že nedokladovali vzdelávanie, na ktorom sa už zúčastnili.

Snem sa venoval aj vnútrokomorovým zmenám týkajúcim sa hospodárskeho poriadku. Predpisy boli zamerané na fungovanie komory na základe odporučení auditu. „Celkovo sa dá povedať, že snem bol veľmi konštruktívny, nebol búrlivý, i keď na zubných lekárov veľmi ťažko finančne dopadla nová legislatíva týkajúca sa dezinfekcie a sterilizácie,“ priblížil prezident. Ďalšie náklady čakajú zubárov od roku 2012, kedy každá ambulancia bude musieť disponovať tzv. termodezinfektorom. „Podľa nás je úplne zbytočný a zbytočne finančne náročný,“ zhodnotil s tým, že túto zmenu legislatívy bude komora pripomienkovať po nástupe novej vlády.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: