Zdravotníci upozorňujú na nárast ochorení na čierny kašeľ

Zdravotníci upozorňujú na návrat čierneho kašľa. Táto choroba sa v súčasnosti nevyskytuje len u malých detí, ako to bolo v minulosti, ale najmä u adolescentov, teda dospievajúcich dievčat a chlapcov a aj u starších ľudí. Konštatovali to i účastníci konferencie Všeobecná iniciatíva proti čiernemu kašľu (pertusis), ktorá sa nedávno konala v Paríži. "Experti z vyše 30 krajín sveta posúdiť súčasný stav výskytu čierneho kašľa v Európe aj vo svete. Zároveň analyzovali príčiny jeho zvyšujúceho sa výskytu a prerokovali opatrenia, ktorými by sa dalo predchádzať nárastu tejto choroby," informovala účastníčka spomínanej konferencie a vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica Mária Avdičová.

Dodala, že podľa odborníkov sa počet ochorení na čierny kašeľ zvyšuje preto, že po piatich rokoch po očkovaní klesá úroveň protilátok tak, že už nedosahuje ochrannú hladinu. Preto sa ukazuje ako nevyhnutné zaviesť ďalšie preočkovania. Aj na Slovensku od roku 2006 zaznamenávame vzostup - len vlani v medziročnom porovnaní stúpol výskyt ochorení na čierny kašeľ až trojnásobne. Na ochranu pred týmto ochorením existuje niekoľko stratégií preočkovania. Ich cieľom nie je ani tak ochrana starších ľudí, lebo ich prípadné ochorenie nemá dramatický klinický obraz, ale ochrana novorodencov a dojčiat do pol roka života. Tieto deti nemajú protilátky, sú vysoko rizikové, pretože ich môžu nakaziť starší súrodenci, rodičia či starí rodičia najmä preto, že sa ich prípadné ochorenie na čierny kašeľ nerozpozná. Nemá totiž typický klinický priebeh ako kedysi. Táto skupina detí sa očkuje až v treťom mesiaci života a protilátky sa vytvárajú až po druhej dávke, ktorú dostanú v piatom mesiaci života, konštatovala Avdičová.

Jedným z piatich navrhovaných opatrení, okrem dôsledného očkovania novorodencov, je aj preočkovanie adolescentov v 13. roku života posilňujúcou dávkou. Práve vtedy sú títo mladí ľudia preočkovaní proti záškrtu, tetanu a obrne. Túto úlohu možno zabezpečiť, pretože existuje štvorvakcína. V SR sa práve v týchto dňoch schvaľuje vyhláška, ktorá umožní pravdepodobne od 1. júla zaviesť toto preočkovanie, zdôraznila Avdičová. Ďalšie, menej komplexné opatrenie, je očkovanie personálu zdravotníckych zariadení, kde sú hospitalizované deti do pol roka, ako aj personálu v sociálnych zariadeniach, predovšetkým dojčenských ústavov. V SR sa zvažuje aj pravidelné preočkovávanie dospelých, diskutuje sa však ešte o tom, v akých intervaloch by to malo byť. "Na Slovensku očkujeme v treťom, piatom a jedenástom mesiaci a potom nasleduje prvé preočkovanie v piatom roku veku dieťaťa. Teraz je v schvaľovacom procese preočkovanie aj v 13. roku veku. Ak sa to podarí, budeme mať splnené dve úlohy z odporúčaných stratégií expertmi. O tých ďalších sa bude diskutovať na imunizačnej komisii," priblížila situáciu na Slovensku Avdičová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: