V kozmickom obleku sa učili robiť prvé kroky

Lenka Hudecová bola jednou z pätnástich slovenských detí so zdravotným hendikepom, ktorým sa zlepšil ich zdravotný stav vďaka pobytu v piešťanskom Adeli centre. Zariadenie poskytuje rehabilitačnú starostlivosť deťom s detskou mozgovou obrnou, po vážnych úrazoch mozgu a ďalších ochoreniach. Väčšinu jeho pacientov však tvoria malí pacienti zo zahraničia, ktorým ich poisťovne túto liečbu preplácajú buď v plnej výške, alebo čiastočne. Slovenským zatiaľ tento rehabilitačný program poisťovne neuhrádzajú, preto príspevky od sponzorov, nadácií a individuálnych darcov sú pre nich veľmi dôležité. Pomocnú ruku pätnástim rodinám nedávno podala Nadácia VÚB, zásluhou ktorej mohli urobiť pokrok v zlepšení zdravotného stavu.

"Denne absolvovali päť až šesť hodín intenzívnej individuálnej rehabilitácie, ktorej základom je každodenné dvojhodinové cvičenie v špeciálnom obleku, používanom aj pri vesmírnom výskume. Potom nasledujú ďalšie terapie a zosilňujú efekt cvičenia. Je to predovšetkým manuálna terapia, kryokontrastná terapia, kyslíková terapia, bahenné zábaly, logopédia a iné. Rehabilitačný program Adeli je veľmi intenzívny, individuálny a vykazuje vysokú úspešnosť," informovala Miriam Juhanesovičová z Adeli. "Preto sme sa rozhodli finančne podporiť aj liečbu slovenských detí a dať im rovnaké šance," uviedla správkyňa nadácie Martina Slezáková.

„Lenke sa zväčšili šance na samostatnejší a kvalitnejší život. Vie prejsť pár krokov na trojbodových paliciach. Po absolvovaní pobytu nabrala na kondícii a s minimálnou oporou dokáže stáť až 30 minút. Z vozíčkarky sa tak stalo čiastočne chodiace dievča, ktoré má z toho veľkú radosť," povedala mama 15-ročnej Lenky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: