Medické dni v Košiciach pomôžu deťom s cystickou fibrózou, ale aj ľuďom v Afrike

Po viac ako dvadsaťročnej pauze obnoví tradíciu Medických dní Spolok medikov mesta Košice (SMMK), ktorý združuje študentov a absolventov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. Program, ktorý mladí študenti medicíny pripravili od 3. do 5. mája, je určený nielen kolegom, ale aj širokej verejnosti. "Nepoňali sme to iba ako akciu rýdzo kultúrnu alebo športovú, ale sme tomu chceli dať hlbší zmysel a zapojiť medikov do spoločenského života mesta našej alma mater a zlepšiť ich participáciu na verejnom živote," uviedol predseda SMMK Tomáš Gajdzik.

Program Medických dní LF UPJŠ 2010 sa začne v pondelok 3. mája v košickom obchodnom centre Optima osvetovou akciou nazvanou Pozrime sa zdraviu do očí. "Občania si budú môcť dať vyšetriť bezplatne zrak odborníkom z fakultnej nemocnice, s ktorým budú môcť aj konzultovať svoje problémy so zrakom," konkretizoval Tomáš Gazdík s tým, že hlavným cieľom akcie bude vyzbierať staré nepotrebné okuliare, ktoré poputujú koncom mája pre ľudí so zrakovými problémami do afrického štátu Burkina Faso. Zberné miesta budú fungovať do konca mája vo vybraných optikách, školách, kostoloch, na vysokoškolských internátoch a v priestoroch Únie nevidiacich a slabozrakých v Parku obrancov mieru č. 1 v Košiciach.

V utorok 4. mája sa o 18.00 h v Aule LF UPJŠ v Košiciach začne benefičný koncert českej rockovej skupiny ARAKAIN. Je určený na podporu kvality života detí s cystickou fibrózou, ktoré sa liečia v Centre cystickej fibrózy Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach. "V rámci výťažku z tejto benefičnej akcie plánujeme rekonštrukciu dvoch izieb, jednak čo sa týka vybavenia izieb, sociálneho zariadenia a rovnako aj vybavenia prístrojmi. Náš rozpočet 10 až 15 tisíc eur je trošku vyšší, ako predpokladáme výťažok z akcie, ale vítame každú možnosť získať financie," uviedla riaditeľka DFN Košice Ingrid Urbančíková. Záverečný deň Medických dní 2010 bude v stredu 5. mája venovaný športovým aktivitám. "Medici v pohybe" si predpoludním zabehajú minimaratón o putovný pohár dekana LF UPJŠ a popoludní odohrajú futbalové, tenisové a volejbalové zápasy.

Cystická fibróza (CF) je závažné multisystémové, ešte stále nevyliečiteľné dedičné ochorenie. Vďaka kvalitnej liečbe a vhodným podmienkam je však liečiteľné. Vytvorenie Centier CF vedie k zlepšovaniu kvality a úrovne liečby pacientov s CF, ktorí tak môžu prežiť možno kratší, ale plnohodnotný život. Centrum CF je súčasťou DFN v Košiciach. Poskytuje zdravotnícku starostlivosť pre 60 detí, ktoré potrebujú pravidelnú, systematickú celoživotnú liečbu a ktorá sa mnohokrát nezaobíde bez hospitalizácie. Dýchacie cesty detí s CF sú chronicky kolonizované baktériami, a preto vyžadujú hygienický štandard, ku ktorému patrí samostatné sociálne zariadenie. Hospitalizované deti s CF v súčasnosti nemajú optimálne hygienické podmienky, ktoré by im umožňovali potrebnú, každodennú opakovanú respiračnú fyzioterapiu.

Spolok medikov mesta Košice (SMMK) je dobrovoľná, nezisková, záujmová organizácia, združujúca študentov a absolventov LF UPJŠ v Košiciach, ktorí majú záujem o rozvíjanie vedeckého, kultúrno-spoločenského a športového života na LF UPJŠ v Košiciach. Cieľom spolku, ktorého činnosť sa začala v roku 1996, je vyvíjať aktivity prispievajúce k odbornému i osobnostnému rastu budúcich lekárov. SMMK sídli v priestoroch LF UPJŠ na Triede SNP č.1 v Košiciach a v jeho rámci pôsobí viacero špecializovane zameraných klubov. Spolok vydáva časopis Ad Manus Medici.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: