Dlhy nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK presiahli 12 miliónov eur

Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) dlhujú Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovým úradom a dodávateľom spolu viac ako 12 miliónov eur. Len za minulý rok vyprodukovali nemocnice v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave stratu takmer 3,5 milióna eur. Podľa predsedu TSK Pavla Sedláčka je narastajúci dlh nemocníc systémovým problémom, pretože nemocnice vykonávajú časť nadlimitných výkonov, ktoré poisťovne nepreplácajú. "Riešenia sú dve - buď treba zvýšiť cenu výkonov, alebo prispôsobiť prevádzku nemocníc na objem objednaných výkonov a nevytvárať dlh. Výkony nad limit totiž nemocnice kryjú práve z prostriedkov, ktoré by mali odvádzať do Sociálnej poisťovne," povedal Sedláček s tým, že takto sa dlhodobo riešiť situácia nedá.

Predseda Komisie zdravotníctva a humánnej farmácie pri zastupiteľstve TSK Miloš Pagáč konštatoval, že zadlžovanie je výsledkom poddimenzovaných platieb za prevádzané výkony. Prepúšťanie zamestnancov v dôsledku zadlženia nemocníc podľa neho asi nehrozí. "Riaditelia nemocníc musia vedieť, ako treba naplniť personálne normatívy, aby vôbec mohli vykonávať určité činnosti. Každý zdravotnícky tím potrebuje určitý počet lekárov, sestier a personálu, takže znižovať dlh na úkor znižovania počtu zamestnancov nevidím reálne," dodal Pagáč s tým, že najideálnejším riešením by bolo, keby zdravotné poisťovne platili za výkony tie náklady, ktoré sú s nimi reálne spojené. Nevylúčil ani redukciu lôžok, i keď to nie je optimálne riešenie.

Poslanec TSK a primátor Myjavy Pavol Halabrín si myslí, že manažmentom nemocníc často aj chýba odvaha prijať nejaké zásadné opatrenia. "Nemajú žiadnu istotu, že ak aj urobia všetko, aby nemocnicu ozdravili a dosiahnu nejaké ekonomické výsledky, že tam aj naďalej budú," povedal Halabrín. Poukázal tiež na možnosť predať prebytočný majetok TSK a použiť získané prostriedky na ozdravenie nemocníc. "Niektoré objekty sme mali opakovane päť- až šesťkrát v ponuke na predaj. Ekonomická kríza však spôsobila, že tie budovy nikto nechce kúpiť," doplnil predseda TSK. V roku 2009 vyprodukovala najväčšiu stratu nemocnica v Bojniciach (1,28 milióna eur), NsP Považská Bystrica hospodárila so stratou 1,26 milióna eur a myjavská nemocnica bola v mínuse viac ako 800.000 eur.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: