Klinika geriatrie a gerontológie FNLP už pôsobí v priestoroch LVN

Klinika geriatrie a gerontológie FNLP už pôsobí v priestoroch LVN
Zdroj: bigstockphoto.com

Slávnostné uvedenie Kliniky gerontológie a geriatrie Fakultnej nemocnice L. Pasteura (FNLP) v Košiciach a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika uskutočnilo sa dnes v nových priestoroch bývalého chirurgického pavilónu Leteckej vojenskej nemocnice (LVN). "Som rád, že dnes otvárame prvé z nových pracovísk, ktoré budú pôsobiť v priestoroch lôžkovej časti LVN. Opäť sa sem vracajú pacienti. Poskytovať sa tu bude zdravotná starostlivosť pre geriatrických pacientov," povedal minister zdravotníctva Richard Raši, ktorý spolu s predsedom NR SR Pavlom Paškom aj slávnostne prestrihol pásku na oddelení. Podľa ministra tento slávnostný akt je jasným dôkazom, že tu nikdy nebol záujem o predaj areálu LVN nejakému developerovi, ako to bolo niekoľkokrát medializované.

Riaditeľ FNLP Jaroslav Šajty poznamenal, že získanie týchto nových priestorov je veľkým prínosom a v blízkej budúcnosti FNLP využije aj ďalšie priestory lôžkovej časti LVN. "Chceme tu presťahovať aj oddelenia dlhodobo chorých a doliečovacie oddelenie. Potrebné však budú isté stavebné úpravy," dodal Šajty. V pôvodných priestoroch na Rastislavovej ulici poskytovalo toto pracovisko zdravotnú starostlivosť len na 25 lôžkach. V nových priestoroch LVN na Murgašovej ulici je ich dispozícii 35, vrátane veľkej monitorovacej izby s lôžkami pre zvládnutie akútnych stavov. Nové priestory sú vhodné nielen na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale tiež na výučbu. Klinika totiž slúži aj na pregraduálnu a postgraduálnu výchovu lekárov.

Na Klinike gerontológie a geriatrie je ročne hospitalizovaných viac ako 450 pacientov. Cieľom geriatrickej starostlivosti je zachovanie sebestačnosti starého človeka, stabilizovanie celkového stavu, odstránenie bolesti a zlepšenie kvality jeho života.


Slávnostné otvorenie Kliniky gerontológie a geriatrie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ v jej nových priestoroch na Murgašovej 1 v Košiciach (bývalý chirurgický pavilón Leteckej vojenskej nemocnice), sa uskutočnilo 3. mája 2010 za účasti predsedu NR SR Pavla Pašku (2. zľava) a ministra zdravotníctva SR Richarda Rašiho (2. sprava) a predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: