Májový seminár ProRec sa bude venovať elektronickej preskripcii a medikácii

Elektronickej preskripcii a medikácii sa bude venovať ďalší zo série seminárov občianskeho združenia ProRec, ktoré sú tematicky zamerané na realizujúci sa národný program eHealth. Podujatie, ktoré sa uskutoční 7. mája v Bratislave, organizuje združenie v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, odborným garantom podujatia je Národné centrum zdravotníckych informácií.

"Projekt ePreskripcia a eMedikácia by mal poskytnúť prijímateľom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárňam a ďalším oprávneným užívateľom zabezpečený elektronický prístup k údajom a informáciám o medikamentóznej liečbe a predpísaných liekoch a zdravotných pomôckach," uviedol pre TASR Martin Zbudila, výkonný riaditeľ ProRec centrum Slovensko. Zároveň je projekt súčasťou elektronickej zdravotnej knižky občana (EZKO). "Cieľom zavedenia eMedikácie a ePreskripcie je minimalizovať chybovosť, zneužívanie receptov, plytvanie liekmi. Taktiež by sa mal zdokonaliť vedomostný systém o liekových interakciách a kontraindikáciách," dodal Zbudila. Prednášajúcimi na seminári budú nielen zástupcovia z firiem, ktoré budú realizovať program implementácie eHealth v oblasti eMedikácia a ePreskripcia, ale aj zástupcovia odborníkov, užívateľov, napríklad zo Slovenskej lekárnickej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Odborné semináre občianskeho združenia ProRec centrum Slovensko sú platformou pre dialóg medzi kľúčovými aktérmi, ktorí budú realizovať elektronizáciu zdravotníctva, a lekárskou verejnosťou, ktorá bude s informačnými systémami eHealthu dennodenne pracovať. OZ ProRec je súčasťou celoeurópskej siete Eurorec, ktorá iniciuje vytvorenie kompatibilného kvalitného elektronického zdravotného záznamu naprieč krajinami Európy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: