Peľových zŕn brezy by malo ubúdať, pokračovať bude sezóna duba a buka

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR očakáva v nasledujúcom období znižovanie koncentrácie peľových zŕn brezy. Sezóna duba, buka a drevín z čeľade borovicovitých však bude pokračovať. Vysoké hodnoty peľových zŕn brezy a duba boli už zaznamenané v ovzduší Bratislavy v 17. kalendárnom týždni, teda od 26. apríla do 2. mája. Peľ ostatných taxónov vyšších rastlín sa vyskytoval len v nízkych koncentráciách. Objavili sa prvé peľové zrná pagaštanu a pajaseňa. Boli zistené nízke koncentrácie spór vzdušných húb, s výnimkou húb rodu Cladosporium, u ktorých boli zaznamenané stredné hodnoty. TASR o peľovej situácii v Bratislave informoval Úrad verejného zdravotníctva SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: