SČK pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža odovzdal 33 ocenení

Slovenský Červený kríž (SČK) dnes pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca odovzdal 33 ocenení. Čestnú striebornú medailu Henryho Dunanta si z rúk manželky prezidenta SR Silvie Gašparovičovej prevzala Helena Nagyová za mimoriadne významnú a záslužnú činnosť v SČK.

Medailu Slovenského Červeného kríža za záchranu života dostali Lukáš Kuča a Ondrej Vačák. Títo profesionálni hasiči zachránili život dvojmesačnému dievčatku z horiaceho domu. Ocenení boli nielen z radov dobrovoľníkov, ale aj profesionálnych zamestnancov a podporovateľov SČK. Gašparovičová, ktorá je zároveň čestnou prezidentkou SČK, ocenila prácu dobrovoľníkov. "Denne sa dozvedáme o rôznych živelných pohromách, ktoré zasahujú do ľudských osudov na celom svete. Dobrovoľníci, humanitárni pracovníci neváhajú riskovať vlastný život za záchranu života iných. Aj vy, ktorí ste tu dnes, si zaslúžite veľkú vďaku nielen od tých, ktorým ste pomohli, ale od nás všetkých. Svoju prácu robíte bez akéhokoľvek nároku na honorár a táto nezištná a obetavá práca len podčiarkuje vaše obrovské ľudské odhodlanie byť nápomocní v núdzi iným," uviedla vo svojom príhovore.

Ocenení pracujú v Červenom kríži dlhé roky. Svoje skúsenosti si nenechávajú len pre seba, ale odovzdávajú ich aj mladším kolegom. Ako uviedla prezidentka SČK Helena Kobzová, light motívom angažovanosti "je tolerancia, spolupatričnosť, vzájomná úcta medzi ľuďmi, ochota vnímať potreby a problémy blížnych, nehľadiac, čo je príčinou biedy a odkázanosti človeka". "Nie je to ľahké poslanie v čase, v ktorom pociťujeme absenciu morálnych hodnôt, propagovať súcit, sebaobetovanie na pomoc druhým. Tisícky dobrovoľníkov ochotne venujú svoj čas druhým. Vďaka vám, s ktorými sa tu dnes stretávame, pozeráme s nádejou do budúcnosti," dodala Kobzová. Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca sa po prvý raz slávil na celom svete 8. mája 1948. Na výročie narodenia Henryho Dunanta, zakladateľa Červeného kríža a prvého nositeľa Nobelovej ceny za mier.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: