Európska komisia vyčíta Slovensku problémy pri preplácaní nákladov na liečbu mimo SR

Európska komisia dnes požiadala Slovensko zaslaním formálnej žiadosti, aby si splnilo svoje záväzky týkajúce sa pravidiel náhrady nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte EÚ. Ako pre TASR reagovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Čižmáriková, rezort upravil podmienky prostredníctvom vyhlášky. "Všetko je v poriadku."

Komunitárne právo hovorí o slobode poskytovania služieb a z neho vyplývajúcom práve na náhradu nákladov za liečbu v inom členskom štáte. Práva sa rozchádzajú v rozsahu liečby, iné sa vzťahujú na ambulantné ošetrenie a iné na hospitalizáciu. Pravidlá sa zharmonizovali, aj čo sa týka uznávania lekárskych predpisov, vystavených lekármi v iných členských štátoch. V prípade Slovenska konštatuje komisia, že na základe slovenských právnych predpisov "slovenskí pacienti nemajú istotu, že sa im preplatia náklady za liečbu v iných členských štátoch v súlade so zásadou slobody poskytovania služieb". Konanie voči Slovensku dospelo do druhej fázy, keď došlo k zaslaniu odôvodneného stanoviska. Pokiaľ príslušné slovenské orgány nepodajú dostatočné vysvetlenie vo veci do dvoch mesiacov, Slovensku bude hroziť proces na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev. Podobný problém s nedostatočnou harmonizáciou má aj Dánsko, kde lekárne odmietajú uznávať väčšinu lekárskych predpisov zo zahraničia. Španielsko sa bude zodpovedať za nedodržanie práv pacientov pred súdom v Luxemburgu, lebo jeho právny systém uznáva preplácanie hospitalizácie alebo ambulantného vyšetrenia iba v prípade, že ide o ohrozenie života pacienta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: