Súčasná medicína a akupunktúra

Súčasná medicína a akupunktúra
Zdroj: bigstockphoto.com

 Po dlhej dobe opäť ožíva záujem o akupunktúru. Dnešná Európa, na základe moderných vedeckých poznatkov, spoločne s našou krajinou, sa radí v týchto aktivitách na popredné miesto.

Záujem SZO

Začiatkom 70. rokov dvadsiateho storočia SZO (Svetová zdravotnícka organizácia) zaznamenáva nárast záujmu o akupunktúru a zapája sa do procesu jej rozvoja. V júni 1979, ako odpoveď na celosvetový záujem o akupunktúru, moxibusciu (stimulácia teplom) a analgéziu (tlmenie bolesti) akupunktúrou, pripravila SZO v Pekingu medzinárodné sympózium a vydala zoznam 43 chorôb, ktoré sú vhodné na liečbu akupunktúrou.

Bolo to iba odporúčanie SZO, ktoré nebolo záväzné. Napriek tomu začalo platiť ako návod pre zdravotníkov na celom svete. SZO naďalej venovala akupunktúre a tradičnej medicíne veľkú pozornosť a začínala vyvíjať podmienky pre nadnárodnú spoluprácu v tejto oblasti. Tento trend sa uplatňuje až dodnes. SZO podporuje myšlienku zavedenia jednotnej nomenklatúry v akupunktúre a vymedzenie učebného plánu pre jednotlivé kategórie výučby pre lekárov, ako aj pre nelekárov.

Akupunktúra na Slovensku

Na Slovensku rozvoj akupunktúry sleduje stále vzostupnú tendenciu. Od rozpačitých začiatkov koncom 50. rokov 20. storočia sa postupne vypracovala na klinický odbor medicíny s pevnou základňou, s viac ako 600 školenými lekármi v akupunktúre, združených  v sekciách akupunktúry Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti a Asociácii súkromných lekárov.

Viac než 10 rokov funguje Subkatedra akupunktúry na Slovenskej zdravotníckej univerzite, jej aktivity sa stále rozširujú. Máme atestovaných špecialistov v akupunktúre a držiteľov certifi kátov na výkon odbornosti vo svojom odbore medicíny.

Mimo subkatedry SZU existuje akreditované pracovisko akupunktúry. Sme členmi medzinárodných organizácií akupunktúry, vydali sa učebnice a skriptá. Najbližším cieľom je presadiť, aby výkony v odbore akupunktúry mohli znovu hradiť zdravotné poisťovne, ako to bolo do roku 1997. Tento trend je ostatne spoločný na celom svete, vrátane USA a štátov Európskej únie.

V roku 2002 vyšla publikácia WHO s názvom „Akupunktúra: prehľad a analýza publikácií o kontrolovaných klinických štúdiách“. V súčasnosti má kľúčový význam. V štyroch skupinách sú vymenované choroby a chorobné stavy, ktoré sú v rôznej miere vhodné pre liečbu akupunktúrou. Prvú skupinu tvoria choroby a symptómy, ktoré sú vyliečiteľné akupunktúrou, druhú skupinu tvoria stavy, ktoré sa dajú liečiť akupunktúrou. Tretia skupina sú ochorenia a symptómy s malou odpoveďou na terapiu akupunktúrou, do štvrtej skupiny sú zaradené zdravotné problémy, kde je účinok akupunktúry sporný.

Choroby, príznaky a stavy, kde sú zaznamenané určité liečebné úspechy a kde je pokus o liečbu akupunktúrou odôvodnený vzhľadom na obťiažnosť liečby konvenčnými a inými postupmi:

 • Chloasma
 • Centrálna sezónna choriodopatia
 • Farbosleposť
 • Hluchota
 • Hypofrénia
 • Dráždivý tračník
 • Poúrazový neuropatický mechúr
 • Chronické pľúcne srdce
 • Obštrukcia drobných dýchacích ciest

Choroby, príznaky a stavy, kde je akupunktúrna liečba vykonávaná lekárom vzdelaným v modernej západnej medicíne so špecializáciou v akupunktúre a za použitia primeranej monitorovacej techniky:

 • Dušnosť pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc
 • Kóma
 • Kŕče malých detí
 • Koronárna srdcová choroba (angína pectoris
 • Hnačky detí
 • Neskoré štádia vírusových encefalitíd detí
 • Progresívne bulbárne a pseudobulbárne paralýzy

Choroby, príznaky a stavy kde je akupunktúra kontrolovanými štúdiami dokázaná ako účinná liečba:

 • Nepriaznivé vedľajšie účinky rádio a/alebo chemoterapie
 • Alergická nádcha – vrátane sennej nádchy
 • Depresia – vrátane depresívnej neurózy a depresie následkom mozgovej porážky
 • Akútna bacilárna dyzentéria
 • Primárna dysmenorea
 • Náhla bolesť epigastria (u vredovej choroby gastroduodena, akútnej a chronickej gastritídy a gastrospazmu)
 • Bolesti tvárovej oblasti (facialis) vrátane temporomandibulárneho skĺbenia
 • Bolesti hlavy
 • Esenciálna hypertenzia
 • Primárna hypotenzia
 • Bolesti krížov
 • Indukcia pôrodu
 • Bolesti kolena
 • Leukopénia
 • Korekcia polohy plodu v maternici
 • Raňajšie zvracanie tehotných
 • Nausea a zvracanie
 • Bolesti v šiji
 • Stomatologické bolesti včítane bolesti zubov a temporomandibulárneho skĺbenia
 • Periartritída pleca
 • Pooperačná bolesrenálna kolika
 • Reumatoidná artritída
 • Lumbágo
 • Podvrtnutie kĺbne
 • Náhla cievna mozgová príhoda
 • Tenisový lakeť

Choroby, príznaky a stavy, kde je akupunktúra kontrolovanými štúdiami dokázaná ako účinná liečba ,ale sú potrebné ďalšie výskumy a dôkazy:

 • Bolesti brucha (akútna gastroenteritída alebo spazmy gastrointestinálneho traktu)
 • Akné
 • Alkoholizmus, detoxikácia
 • Bellova obrna lícneho nervu
 • Bronchiálna astma
 • Rakovinová bolesť
 • Srdcová neuróza
 • Chronický zápal žlčníka, náhle vzplanutie zápalu žlčníka
 • Žlčové kamene
 • Competition stress syndrome
 • Uzavreté úrazy hlavy, mozgu
 • Diabetes mellitus (nezávislý na inzulíne)
 • Bolesti uší
 • Epidemická hemoragická horúčka
 • Krvácanie z nosa – jednoduché, bez lokálnej a/alebo celkovej choroby
 • Bolesť oka zapríčinená injekciou do subkonjunktiválnej oblasti
 • Ženská neplodnosť
 • Kŕče svalov tváre
 • Uretrálny syndróm žien – stresová inkontinencia
 • Fibromyalgia a fasciitída
 • Poruchy motility žalúdka
 • Arthritis urica – dnová artritída
 • Nosičstvo vírusu hepatitídy B
 • Pásový opar (ľudský alfa herpes vírus 3)
 • Hyperlipémia
 • Hypoovarianizmus
 • Nespavosť
 • Pôrodná bolesť
 • Poruchy mliekotvorby
 • Mužská sexuálna dysfunkcia (nie organická)
 • Meniérova choroba
 • Postherpetická neuralgia
 • Neurodermatitída
 • Obezita
 • Závislosť od ópia, kokaínu a heroínu
 • Osteoartritída
 • Bolesť pri endoskopických vyšetreniach
 • Bolesti pri Thrombangiitis obliterans (Burgerova choroba)
 • Syndróm polycystických ovárií (Stein-Leventhalov syndrom)
 • Postextubačný stav u detí (stavy po extubácii)
 • Rekonvalescencia po operáciách
 • Predmenštruačný syndróm
 • Chronická prostatitída
 • Svrbenie
 • Radikulárne a pseudoradikulárne bolestivé syndrómy
 • Raynaudov syndróm – primárny
 • Recidivujúce zápaly močových ciest
 • Reflexná sympatická dystrofia
 • Traumatická retencia moča
 • Schizofrénia
 • Slinotok – poliekový
 • Sjogrenov syndróm
 • Bolesti v hrdle – včítane zápalu mandlí
 • Akútna náhla bolesť v chrbtici
 • Bolesti šije – „stiff neck“
 • Temporomandibulárna kĺbna dysfunkcia
 • Tietzeho syndróm
 • Nikotinizmus
 • Touretov syndróm
 • Chronická ulcerózna kolitída
 • Močové kamene – urolitiáza
 • Vaskulárna demencia
 • Pertussis (čierny kašeľ)

Autor článku: MUDr. Ondrej Bangha, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: