Zvolenskáú NsP bude od 1. júla prevádzkovať nový subjekt, záujemcovia sú štyria

Od 1. júla 2010 bude zvolenskú nemocnicu spravovať nový subjekt. Jej súčasný správca, nezisková organizácia (n.o.) Vaše zdravie po dohode s majiteľom zariadenia, Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK), k tomuto dátumu v nemocnici končí. Nový správca vzíde z výberu spomedzi štyroch uchádzačov, s ktorými BBSK v týchto dňoch rokuje.

"Naši pracovníci v súčasnosti prechádzajú po jednotlivých oddeleniach nemocnice, aby každú investíciu, ktorá sa uskutočnila, zdokumentovali a aby sme do 15. mája podpísali so súčasným vedením dohodu o urovnaní," povedal TASR predseda BBSK Vladimír Maňka. Dovtedy by sa mali uskutočniť aj pohovory so všetkými uchádzačmi, ktorí by si chceli nemocnicu prenajať. "Chceme predísť tomu, aby sa opakoval stav, keď podpísaná zmluva bola nevýhodná. Nová zmluva by mala byť preto taká, ktorá zabezpečí, aby sme v budúcnosti nemali problémy," pripomenul predseda. Podľa Maňku v ostatných nemocniciach vo vlastníctve BBSK sa už prakticky na pokračovaní prevádzky dohodli. S neziskovou organizáciou, ktorá spravuje nemocnice v Rimavskej Sobote a Žiari nad Hronom, už aj podpísali nové zmluvy. Nie sú to však už zmluvy o správe, ale o prenájme. Tento týždeň by sa malo uskutočniť aj rokovanie s vedením nemocnice v Lučenci. Všetky tieto kroky majú smerovať k tomu, aby sa medzi BBSK a správcami jednotlivých nemocníc prestali viesť súdne spory, ktoré sú podľa Maňku úplne nezmyselné.

Spory BBSK s vedením zvolenskej nemocnice, ale aj ďalších nemocníc sa začali hneď po nástupe bývalého vedenia samosprávneho kraja v roku 2006. Predchádzajúce vedenie BBSK totiž prenajalo nemocnice v R. Sobote, Žiari nad Hronom, Lučenci a vo Zvolene neziskovým organizáciám na 20 až 30 rokov. Bývalý krajský predseda Milan Murgaš na súdoch všetky nájomné zmluvy napadol a snažil sa o návrat zdravotníckych zariadení pod správu BBSK. Súčasný predseda V. Maňka sa však od nástupu do úradu snaží predísť všetkým súdnym sporom. So správcami nemocníc rokuje a s väčšinou z nich sa už aj dohodol. Najväčšie problémy s vyrovnaním sú ale práve vo zvolenskej nemocnici. Pracovníci kraja preto v súčasnosti robia v zariadení súpis všetkých nových investícií, aby bolo vyrovnanie adekvátne vynaloženým prostriedkom.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: