VšZP: Poskytovatelia ZS pred zmenou cien liekov vytvárajú umelú nadspotrebu

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) upozornila, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, najmä lekári predpisujú predtým, ako sa majú znížiť ceny liekov, viac balení, než je potrebné. Ceny liekov, ako aj zdravotníckych pomôcok sa upravujú v rámci kategorizácie štyrikrát do roka.

Tesne predtým, ako nabehli nové ceny po referencovaní a kategorizácii, poskytovatelia, či už prostredníctvom tlaku farmaceutických firiem alebo intuitívne vytvárajú umelú nadspotrebu liekov," konštatoval dnes Martin Višňanský, člen predstavenstva VšZP. Poznamenal, že to svedčí o nesolidarite a nezodpovednosti a poisťovňa preto bude vytvárať tlak, aby takémuto konaniu zamedzila.VšZP v roku 2009 zaznamenala len mierny nárast spotreby liekov oproti roku 2008, ktorý predstavoval 2,44 percenta. Pod tento fakt sa podpísalo najmä to, že na trh prichádzajú modernejšie a finančne nákladnejšie lieky, zavádzajú sa nové terapeutické možnosti. Celkové náklady na lieky pozitívne ovplyvnili aj opatrenia v liekovej politike, ako znížená DPH na lieky, plošné zníženie cien, degresívna marža či referencovanie cien liekov, poukázala poisťovňa. Náklady na zdravotnícke pomôcky ovplyvňuje najmä rozšírenie ich sortimentu o nové technicky a funkčne dokonalejšie zdravotnícke pomôcky. Náklady na lieky a zdravotnícke pomôcky predstavovali vlani na jedného poistenca VšZP 251,12 eura.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: