Primár Urologického oddelenia FN L. Pasteura Košice Doc. MUDr. Martinčok, CSc. získa Cenu primátora mesta Košice

Dnes popoludní sa uskutočnilo v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach slávnostný ceremoniál pamätného dňa Košíc spojený s odovzdávaním Ceny mesta Košice a ďalších ocenení. Medzi ocenenými jednotlivcami bol aj primár Urologického oddelenia Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice Doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc., ktorý získal CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE za zásluhy o rozvoj detskej urológie vo východoslovenskom regióne a celoživotnú prácu v oblasti urológie pri príležitosti životného jubilea - 60 rokov.

Doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc. sa ako prvý odborne špecializovaný detský urológ na Slovensku zaslúžil o rozvoj detskej urológie vo východoslovenskom regióne a výrazne prispel počas viac než 36 rokov svojej praxe k liečbe urologických pacientov z Košíc a celého východoslovenského regiónu. Od roku 1990 vedie Urologické oddelenie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a spolu s kolektívom vykonáva diagnosticko-terapeutickú činnosť na vysokej úrovni porovnateľnú s trendom v okolitých krajinách.

Vytvoril podmienky pre zahájenie komplexnej liečby močových kameňov v rámci košického kraja - činnosť prístroja na mimotelové odstraňovanie kameňov začala v roku 1986. Obdobne v rámci košického kraja zahájil laparoskopické operácie urologických ochorení, ktoré výraznou mierou zlepšili operačný a pooperačný komfort urologických pacientov. V rámci diagnostiky a liečby nádorov močového mechúra rozšíril spektrum diagnostiky o metodiku tzv. modrým svetlom, ktorou je možné diagnostikovať i tzv. neviditeľné nádory močového mechúra a tým výrazne zlepšiť liečebné výsledky u pacientov s touto diagnózou. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných prednášok a publikácií v našej i zahraničnej literatúre a členom našich i zahraničných odborných spoločností.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: