Zápalom k chudnutiu?

Zápalom k chudnutiu?
Zdroj: bigstockphoto.com

Tvorbu hnedého tuku, ktorý rýchlo premieňa uloženú chemickú energiu na teplo, reguluje zápalový enzým. V predbežnom online vydaní časopisu Science (Science Express) to tvrdí štrnásťčlenný nemecko-švajčiarsky tím, ktorý viedol Stephan Herzig z Nemeckého strediska pre výskum rakoviny (DKFZ) v Heidelbergu. Prvým autorom článku bol jeho kolega Alexandros Vegiopoulos. DKFZ patrí do Helmholtzovho združenia nemeckých výskumných stredísk, jednej z tamojších sietí vedeckých ústavov financovaných prevažne z verejných zdrojov.

Vedci vychádzali zo známeho poznatku, že tvorbu hnedého tuku v tkanivách živočíchov možno podnietiť vonkajšími faktormi. Príkladom je pokus s hlodavcami. Pri nízkych teplotách im v tkanive skladajúcom sa z buniek bieleho tuku vznikajú zhluky buniek hnedého tuku. Stephan Herzig s kolegami skúmali molekulárny základ bieleho tukového tkaniva. Objavili, že po vystavení pokusných myší chladnému prostrediu sa v bielom tukovom tkanive týchto zvierat zvyšuje produkcia zápalového enzýmu cyklooxygenázy-2 (COX-2). Táto látka v organizme reguluje rozhodujúci krok syntézy prostaglandínov - hormónov, ktoré podporujú zápal a aktivujú bolesť. "Naše nedávne výsledky dokazujú, že COX-2 a prostaglandíny sú kľúčovo dôležité pre tvorbu nového tkaniva hnedého tuku, a tým aj pre reguláciu telesnej hmotnosti," povedal Stephan Herzig. Jeho tím zistil, že súbežne so zvýšením produkcie COX-2 v tkanive bieleho tuku stúpa aj obsah istej bielkoviny, ktorá biochemicky premieňa energiu uloženú v tuku na teplo, a preto sa považuje za najdôležitejší biomarkér buniek hnedého tuku.

Doložili, že po deaktivácii COX-2 sa bunky hnedého tuku v tkanive "chladených" myší neobjavujú. Opačným postupom, zvýšením produkcie COX-2 v myšiach prostredníctvom 'molekulárno-biologického triku', zasa tvorbu hnedého tuku v organizme zvierat podnietili. Výsledné myši mali oproti obyčajným o približne pätinu nižšiu hmotnosť a nepriberali ani vtedy, keď ich vedci kŕmili vysokokalorickou stravou. Fínski vedci v minulosti získali náznaky, že pravidelnými pobytmi v chlade možno podnietiť tvorbu hnedého tukového tkaniva aj u ľudí. Tím Stephana Herziga plánuje preveriť, či sa aj v tomto prípade v pozadí skrýva COX-2. Keďže tvorbu hnedého tuku možno vyvolať aj laboratórne, v Petriho miske, núkala by sa možnosť odobrať extrémne obéznym ľuďom biele tukové tkanivo, prostaglandínmi v ňom v miske podnietiť tvorbu hnedého a spätne ho transplantovať pacientovi. Výsledkom by malo byť zvýšenie energetickej výmeny, takže by sa mu ľahšie chudlo. Stephan Herzig s kolegami odhadujú, že už 50 gramov hnedého tukového tkaniva by zvýšilo energetickú výmenu danej osoby o pätinu, čo by mohlo zodpovedať schudnutiu o 20 kilogramov za jeden rok.

Vplyv COX-2 na telesnú hmotnosť nepriamo potvrdili klinické skúšky s pacientmi chorými na rakovinu, ktorým vedci stabilizovali hmotnosť liekmi potláčajúcimi tento enzým. Takto však pôsobí aj rad liekov proti bolesti, čo vysvetľuje sprievodné priberanie.

Zdroje: Science Express zo 6.5.2010; Komuniké Helmholtz Association of German Research Centres zo 7.5.2010

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: