Počet vykonaných pitiev na Slovensku klesá

Počet vykonaných pitiev má na Slovensku klesajúcu tendenciu. V minulom roku sa na 11 pracoviskách súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA) uskutočnilo okolo 8100 pitiev. Ide o najnižšie číslo od roku 2005, kedy uvedené prevádzky prešli pod správu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Predseda úradu Richard Demovič síce nepovažuje tento trend za dramatický, pretože k čiastočnému poklesu pitiev dochádza kvalitnejšou diagnostikou aj v zahraničí. Podľa jeho slov je však potrebné prehodnotiť, či obhliadajúci lekári robia kvalitne svoju prácu. "Lekári sú v zložitej situácii, keď z religióznych či iných dôvodov je na nich vyvíjaný určitý tlak proti pitvám," uviedol dnes Demovič na stretnutí s novinármi v Bratislave.

S úradom spolupracuje takmer 6800 lekárov, s ktorými treba viesť intenzívnejší dialóg, aby nedochádzalo k situáciám, kedy sa telo určené na pitvu nepodrobí tomuto úkonu. Predseda úradu poukázal na prípad, kedy mŕtvola určená na pitvu bola dokonca odcudzená z pitevne. Legislatívnu dieru Demovič vidí v tom, že okrem rozviazania spolupráce s lekárom, ktorý pitvu nenariadi napriek zjavným dôvodom, úrad nemá inú možnosť sankcie. Možnosti skvalitnenia práce vidí vo vyškolení špecialistov - profesionálnych ohliadačov mŕtvol. Podľa Demoviča sú v procese vzdelávania lekárov v oblasti súdneho lekárstva a patologickej anatómie veľké rezervy. Ako uviedol, treba prejsť v budúcnosti na postgraduálnu výchovu klinických patológov. Poukázal na nedostatok súdnych lekárov, keď ostatnou atestáciou v tomto odbore prešiel lekár v roku 2007. Na plný úväzok má úrad len dvoch patologických anatómov na celom Slovensku.

Napriek tomu sa na pracoviskách SLaPA stretávajú s požiadavkami detailnejšieho vykonávania pitvy, pričom náklady sú v prepočte asi 500 eur. V minulom roku úrad vynaložil na prístrojové vybavenie pracovísk viac ako 500.000 eur. Príjmy za toxikologické a histologické vyšetrenia predstavujú vyše 640.000 eur.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: