Nemocnice dlhujú dodávateľom liekov milióny eur

Približne 80 miliónov eur dlhovali slovenské nemocnice ku koncu minulého roka dodávateľom liekov. Tento údaj je však iba orientačný, nakoľko nie všetci dodávatelia sú v asociácii združení a navyše tieto údaje považujú niektorí za obchodné tajomstvo, myslí si viceprezident Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok Sína Niku. Ide približne o 80 až 90 nemocníc, pričom nekonkretizoval, koľko z nich je štátnych a koľko nie.

Situáciu podľa jeho slov zlepšilo oddlžovanie nemocníc koncom minulého roka, a to najmä v prípade štátnych nemocníc. "Problémom ostávajú najmä nemocnice, ktoré sú pod vyššími územnými celkami (VÚC), lebo niektoré VÚC zmenili osobu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, teda držiteľa nemocničnej licencie a dlhy ostali na starých subjektoch. Dnes poskytujú zdravotnú starostlivosť nové subjekty, samozrejme toto komplikuje spoluprácu s tými nemocnicami," uviedol Niku. Návratnú finančnú výpomoc v rámci koncepcie oddlženia získalo 25 zdravotníckych zariadení. Na tento účel sa vyčlenilo 130,2 milióna eur. O výpomoc požiadalo pôvodne 34 zariadení, deväť ale rezort vylúčil. Najviac prostriedkov, 27,02 milióna eur, ministerstvo odsúhlasilo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Štát poskytol finančné prostriedky na splatenie záväzkov existujúcich k 30. septembru 2008 na úrovni istiny. Rezort pre tento účel počítal až so 199,2 milióna eur (šesť miliárd Sk). Poskytnuté financie majú zariadenia vrátiť do 15 rokov, pričom budú mať možnosť dvojročného odkladu splátok. Podmienkou udelenia takejto pomoci bolo vyrovnané hospodárenie, ktoré museli jednotlivé zariadenia deklarovať v podnikateľskom pláne. Pokiaľ nebudú zariadenia stanovené podmienky spĺňať, môžu im výpomoc odobrať. Ministerstvo si vybralo možnosť oddlžovania prostredníctvom návratnej finančnej výpomoci z troch možných alternatív. Rezort v koncepcii systému riešenia zadlženosti zdravotníckych zariadení v strednodobom horizonte schválenej vládou SR navrhoval aj prenesenie záväzkov z predmetu dlhu na Slovenskú konsolidačnú, a. s., alebo dotáciu zo štátneho rozpočtu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: