Poisťovne budú kontrolovať poskytovateľov kvôli indukovanej preskripcii

Minister zdravotníctva Richard Raši dnes pripustil, že zdravotné poisťovne budú kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti kvôli indukovanej preskripcii. Na tento problém ešte minulý týždeň upozornila štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Podľa nej poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, najmä lekári, predpisujú predtým, ako sa majú znížiť ceny liekov, viac balení, než je potrebné. Ceny liekov, ako aj zdravotníckych pomôcok sa upravujú v rámci kategorizácie štyrikrát do roka. "Tesne predtým, ako nabehli nové ceny po referencovaní a kategorizácii, poskytovatelia, či už prostredníctvom tlaku farmaceutických firiem alebo intuitívne, vytvárajú umelú nadspotrebu liekov," konštatoval Martin Višňanský, člen predstavenstva VšZP. Poznamenal, že to svedčí o nesolidarite a nezodpovednosti a poisťovňa preto bude vytvárať tlak, aby takémuto konaniu zamedzila.

Podľa ministra je v záujme poisťovní, aby si robili kontroly v tých segmentoch, kde vedia usporiť a to tým, že sa nebude indukovať preskripcia. "Zákon predpokladá, že zdravotná poisťovňa prepláca z verejných zdrojov tú zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytovaná účelne a v záujme vyliečenia pacienta. V tejto oblasti teda kompetencia poisťovne je," skonštatoval riaditeľ Sekcie odboru liekovej politiky ministerstva zdravotníctva Adam Hlôška. "Poisťovne sa rozhodli, že v rámci terénu, regiónu budú kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rovnakom regióne s rovnakou špecializáciou, urobia si priemer predpisovaných liekov a budú kontrolovať tých, ktorí sú výrazne nad tento priemer a revíznou činnosťou budú zisťovať, kvôli čomu k tejto preskripcii prišlo. Samozrejme aby to nebolo generalizované, aby nedošlo k obviňovaniu niekoho, príde sa na revíznu kontrolu," uviedol šéf rezortu.

Kvôli indukovanej preskripcii môže podľa jeho slov pacient zbytočne doplácať na množstvo liekov. Navyše sa môže stať, že pacient bude mať predpísaných veľa liekov. "Čím viac liekov sa predpíše, predpokladá sa aj väčšia interakcia medzi týmito liekmi, čiže ten účinok sa nuluje alebo môže byť negatívny pre pacienta," vysvetlil Raši. Ak podľa ministra poisťovňa zistí, že došlo k preskripcii liekov nie úplne "lege artis" z hľadiska zdravia pacienta, môže to riešiť vo zmluvnom vzťahu a to buď zredukovaním finančného objemu, alebo aj zrušením zmluvného vzťahu, čo je však podľa Rašiho krajný prípad. Prípadný tlak zo strany samotných farmaceutických firiem je podľa šéfa rezortu otázkou morálky. Čo však môže v tejto oblasti urobiť štát, sú podľa jeho názoru daňové kontroly. "Ak by sa uskutočnila nejaká nenáležitá výhoda vo forme finančného benefitu alebo nejakej cesty, tak cestou daňového úradu vie byť skontrolovaná aj firma, či výdavky, ktoré si dala, sú v súlade s legislatívou a sú odpočítateľné náklady," dodal Raši.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: