Revízne kontroly VšZP priniesli finančný efekt takmer 55 miliónov eur

Revízne kontroly štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) priniesli vlani finančný efekt takmer 55 miliónov eur, čo predstavuje 3,63 percenta z celkovej hodnoty evidovaných výkonov. Ako priblížila hovorkyňa poisťovne Petra Balážová, kontroly boli zamerané na všetky segmenty zdravotnej starostlivosti a všetky odbornosti. Revízni lekári posudzovali rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti z hľadiska účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Revízni lekári vlani vykonali u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 3632 priamych kontrol, ich pozornosť sa sústredila najmä na poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, vzhľadom na vysoký objem finančných nákladov, ktoré VšZP na tento segment vynakladá. "Pri polovici z nich nezistili žiadny nedostatok, alebo len nedostatky formálneho charakteru. Pri 1538 ukončených kontrolách zistili skutočnosti, ktoré mali za následok finančné zníženie požadovanej úhrady," priblížila Balážová. Medzi najčastejšie nedostatky, zistené pri priamych kontrolách v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, patrilo vykazovanie výkonov v rozpore s platným katalógom, duplicitné vykazovanie výkonov a taktiež vykazovanie neprípustných kombinácií výkonov. V ústavnej zdravotnej starostlivosti išlo najmä o neodôvodnené preklady medzi oddeleniami toho istého zdravotníckeho zariadenia, hospitalizácie v prípadoch, keď zdravotný stav poistenca nevyžadoval hospitalizáciu a zdravotná starostlivosť mohla byť poskytnutá ambulantnou formou, ale aj hospitalizácie kratšie ako 24 hodín.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: