Svet si pripomína význam sestier pre spoločnosť a dôležitosť ich poslania

Dnes si svet prostredníctvom Medzinárodného dňa sestier pripomína dôležitosť poslania sestier a ich význam pre spoločnosť. Medzinárodná rada sestier slávi tento deň od roku 1965. V januári 1974 vyhlásila za Medzinárodný deň sestier 12. máj, ktorý je zároveň dňom narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) pri tejto príležitosti každoročne organizuje celoslovenský slávnostný seminár, ktorý je spojený s udelením prestížneho ocenenia Biele srdce. Biele srdce bolo oficiálne vybrané ako celosvetový symbol sestier v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier.

"Cena Biele srdce je prestížnym čestným ocenením, ktorým komora vyjadruje svoje uznanie sestrám a pôrodným asistentkám. Súčasťou ocenenia je strieborný šperk v tvare srdca. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti sestier. Symbol bieleho srdca vo svojej podstate charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, ktoré sú najobsiahlejšou časťou duše a práce sestry. Zároveň biele srdce svojím symbolom spája a zjednocuje sestry z celého sveta," informovala TASR prezidentka komory Mária Lévyová. Na podujatí, ktoré sa uskutoční 21. mája v Bratislave, komora odovzdá ocenenie 31 sestrám a pôrodným asistentkám.

Tohtoročný deň prichádza s témou Poskytovanie kvality, služba spoločnosti: Sestry v manažmente starostlivosti o chronicky chorých. Oslavy Medzinárodného dňa sestier na celom svete iniciujú najmä národné sesterské združenia. Pripomínajú si ho spoločne so širokou odbornou a laickou verejnosťou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: