V SR zriadili Národný register pacientov s cirhózou pečene

Cirhóza pečene predstavuje závažný zdravotnícky problém na Slovensku aj v iných európskych krajinách. Je šiestou najčastejšou príčinou úmrtia Slovákov a tretia najčastejšia príčina smrti v skorom produktívnom veku.

Slovenská hepatologická spoločnosť sa preto rozhodla vytvoriť prvý Národný register pacientov s cirhózou pečene s cieľom včas identifikovať a zachytiť pacientov, u ktorých diagnostikovali toto ochorenie a súčasne tak predísť potenciálnemu riziku vzniku hepatocelulárneho karcinómu (HCC). Novinárov dnes o tom informovali Štefan Hrušovský z I. internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor hepatológia, a Peter Jarčuška z I. internej kliniky Fakultnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti. Tlačová beseda o tejto téme sa uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa pečene, ktorý bol 19. apríla, a blížiaceho sa Svetového dňa hepatitídy pripadajúceho na 19. mája.

"Register bol spustený v apríli 2010 a má za cieľ získať údaje o minimálne 1000 pacientoch na Slovensku. Zriadili sme ho v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Bayer," informoval Jarčuška. Ako uviedol, sledovanie pacientov s cirhózou pečene na Slovensku doteraz zabezpečujú Centrá pre liečbu chronických vírusových hepatitíd, V. interná klinika Lekárskej fakulty UK Bratislava, II. interná klinika Jeseniovej lekárskej fakulty UK Martin, interné oddelenie NsP Žilina a interné oddelenie NsP Poprad. Do registra sú zapojené ďalšie hepatologické centrá a menšie ambulancie, ktoré sa venujú monitorovaniu pacientov s cirhózou pečene, spolu je to približne 30 centier. Sledujú v nich údaje o pacientovi, príčinu cirhózy, liečbu pacienta a komplikácie cirhózy. Každý pacient zaradený do registra podstúpi kontrolné vyšetrenia minimálne raz za šesť mesiacov.

V SR ročne diagnostikujú asi 300 nových prípadov nádorov pečene. Liečbu ochorení pečene treba začať včas, skôr ako sa vyvinie cirhóza, diagnostika HCC vo včasnom štádiu dáva možnosť pacienta efektívne liečiť resekciou pečene alebo transplantáciou tohto orgánu, zdôraznil Jarčuška. Hrušovský konštatoval, že cirhóza pečene má veľa príčin. Najčastejšie vzniká v dôsledku viacročnej nadmernej konzumácie alkoholických nápojov. Ďalšou významnou príčinou sú vírusové hepatitídy - hepatitída C a hepatitída B. Proti hepatitíde B existuje všeobecne dostupná očkovacia látka a v SR sa realizuje celoplošné očkovanie. Proti vírusu hepatitídy C očkovacia látka doposiaľ neexistuje.

Ďalšiu skupinu tvoria choroby pečene, pri ktorých hrá dôležitú úlohu porucha imunity. Sú to neinfekčné autoimunitné zápaly pečene - autoimunitné hepatitídy. Hrušovský vyzdvihol skutočnosť, že včasná liečba skorých štádií chronických hepatitíd a cirhózy pečene predlžuje život a môže ušetriť veľké finančné prostriedky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: