Malé nemocnice sa s odbormi dohodli na zvyšovaní miezd zamestnancov

Asociácia malých nemocníc (ANS) sa napokon dohodla so zdravotníckymi odbormi na zvyšovaní miezd v jej členských nemocniciach. Prezident asociácie Marián Petko pre TASR objasnil, že dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktorý bude znamenať zvýšenie platov zamestnancov od 1. apríla, by mal byť podpísaný v priebehu dvoch týždňov. Platy sa podľa jeho slov zvýšia minimálne o 2,5 percenta, pričom vo viacerých zariadeniach porastú ešte viac. Zvýšenie miezd umožnilo poskytnutie zdrojov zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne a súkromného Unionu. Petko deklaroval, že pokiaľ zdroje navýši aj súkromná Dôvera, platy sa opäť zvýšia.

Zdravotnícki odborári pôvodne požadovali navýšenie platov o desať percent, vzhľadom na finančnú a hospodársku krízu však chceli dosiahnuť navýšenie aspoň o mieru inflácie v roku 2008 (4,6 percenta). Pretože sa s ANS, ktorá združuje desiatky neštátnych zariadení, nedohodli, dostali sa rokovania pred rozhodcu. Ten určil, že platy sa majú zvýšiť dvakrát o štyri percentá. ANS však na rozdiel od odborov nepovažovala kolektívnu zmluvu za uzavretú.

Zvýšenie platov od apríla ANS avizovala už začiatkom februára po prísľube o navýšení zdrojov od štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Podmienkou bolo, aby poskytnuté prostriedky nemocnice využili na zvýšenie miezd. Minister zdravotníctva Richard Raši pre TASR deklaroval, že ak nemocnice využijú prostriedky inak, tak o ne prídu. O koľko sa mali platy zvýšiť, malo závisieť aj od rokovania so súkromnými poisťovňami. Tie reagovali, že na plošné navýšenie objemov a cien pre nemocnice nemajú prostriedky. ANS následne odporučila členským nemocniciam, aby po uplynutí platnosti súčasných zmlúv so súkromnými zdravotnými poisťovňami Union a Dôvera nové zmluvy neuzatvárali. Poisťovňa Union, ktorá mala zmluvy s malými nemocnicami do konca marca, sa napokon na navýšení zmluvných objemov dohodla. Ďalšie kolo rokovaní s Dôverou ukázalo, že zmluvy sa meniť nebudú do konca júna, dokedy má poisťovňa so zariadeniami platné zmluvy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: