MZ SR chce rozšíriť kompetencie záchranárov

Ministerstvo zdravotníctva chce na základe požiadaviek praxe rozšíriť kompetencie zdravotníckych pracovníkov v záchrannej zdravotnej službe (ZZS). Navrhuje to v novele vyhlášky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach, ktoré predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Účinnosť by mala nadobudnúť 1. júla tohto roka. Novela vyhlášky upravuje rozsah praxe lekárov ZZS, zdravotníckych záchranárov a sestier vykonávajúcich zdravotnícke povolanie v záchrannej zdravotnej službe. "Kompetencie zdravotníckych záchranárov sú také neefektívne, že posádka rýchlej zdravotnej pomoci pri súčasnom modeli má len prepravný charakter," konštatuje ministerstvo v materiáli.

Uvedená novela podľa rezortu občanom SR garantuje včasný a priamy zásah ZZS aj s podaním medikamentov, čím sa zabezpečí reálny predpoklad zníženia doby hospitalizácie pacienta a pri úrazoch sa pacientovi garantuje včasná diagnostika, rýchlejšie uzdravenie a aj predpoklad zníženia následných ireverzibilných zmien u zranených osôb. "Ani pri diagnostikovaní hypoglykémie u osoby nie je možné, aby zdravotnícky záchranár podal osobe roztok glukózy, ale musí osobu odviesť do zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo zavolať cez operačné stredisko rýchlu lekársku pomoc t. j. posádku s lekárom, čo zbytočne zvyšuje finančné náklady," vysvetľuje ministerstvo.

Novela vyhlášky v jednotlivých ustanoveniach konkrétne definuje kvalifikačné predpoklady týchto zdravotníckych pracovníkov a špecifikuje konkrétne lieky a výkony, ktoré sú v rámci zásahu zdravotnícki záchranári alebo sestry vykonávajúce svoje povolanie v ZZS oprávnení vykonávať samostatne, samostatne na základe písomného poverenia odborného zástupcu poskytovateľa ZZS alebo ním povereného lekára.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: