Európske centrum pre kontrolu chorôb hovorilo o infekčných chorobách

O epidemiologických výskytoch infekčných chorôb, včasnom informovaní krajín Európskej únie (EÚ) i ostatných európskych krajín o týchto výskytoch i využiteľnosti vedeckých rád centra sa hovorilo na 22. zasadnutí Poradného zboru Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC) v Štokholme. Podujatie sa uskutočnilo v prvom májovom týždni.

Ako TASR ďalej informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Tolnayová, úlohou Poradného zboru, ktorého riadnou členkou za SR je Mária Avdičová, vedúca odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ, je diskutovať o materiáloch ECDC. Tie sú pre krajiny EÚ záväzné a majú po prijatí pomáhať posilňovať jednotlivé oblasti epidemiologickej bdelosti prenosných ochorení. "V rámci hodnotenia niektorých zaujímavých epidemiologických výskytov sa členovia Poradného zboru ECDC zaoberali napríklad výskytom detskej obrny v Tadžikistane, ktorá sa tam zavliekla najpravdepodobnejšie z indických oblastí," uviedla Tolnayová.

"Mobilizujú sa tam pracovníci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ako aj odborníci Európskej komisie," konštatovala Avdičová. Teraz prebieha nábor hlavne epidemiológov, ktorí by mali záujem v tejto oblasti pracovať, vrátane SR. Poradný zbor venoval pozornosť aj novému programu EPIS pre včasné informovanie krajín EÚ i ostatných európskych krajín o možných epidemiologických hrozbách. V Štokholme sa hovorilo aj o prioritách roku 2011. Zasadnutie bolo výnimočné aj tým, že po prvom päťročnom období existencie došlo k zmene riaditeľa. ECDC najbližších päť rokov povedie Holanďan Marc Sprenger, odborník pre epidemiológiu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: