ÚDZS každoročne rieši niekoľko prípadov sporných pitevných nálezov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) každoročne rieši niekoľko prípadov sporných pitevných nálezov. Akýkoľvek nesúlad so závermi pitvy a klinickou diagnózou stanovenou počas života je priamym dôvodom na vykonanie dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V minulom roku ÚDZS zaznamenal 13 takýchto prípadov, v roku 2008 ich bolo o niečo viac - 19. Podľa slov predsedu úradu Richarda Demoviča je zrejmé, že ak sa až po vykonaní pitvy stanoví diagnóza, v procese diagnostiky a liečby muselo dôjsť k pochybeniu. Na Slovensku každoročne zomrie asi 50.000 až 55.000 ľudí. Pochovať ich je možné až po vykonaní obhliadky mŕtveho tela školenými lekármi, ktorí sa pritom musia riadiť zákonom, aby nedošlo k zníženiu dôstojnosti mŕtvej osoby. Pitvu nemožno vykonať vtedy, ak to zosnulý alebo jeho zákonný zástupca odmietli už počas života. Úrad musí žiadosť evidovať 10 rokov odo dňa úmrtia.

Odmietavé stanovisko sa ale nerešpektuje v prípadoch násilnej a náhlej smrti, pri podozrení na kontamináciu tela rádioaktívnymi látkami alebo na prenos vážnych ochorení, po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu alebo pochybeniach lekára. "Štandardne sa pitva vykonáva najskôr dve hodiny po smrti, respektíve, ak sú to naliehavé momenty, trebárs dochádza k odberu orgánov na transplantáciu, je možné pristúpiť k pitve aj skôr, ale na to sú potrebné určité opatrenia," uviedol Demovič. Pitvu nemôže urobiť lekár, ktorý odobral mŕtvemu orgány, počas života mu vykonal bioptické vyšetrenia, má pracovný vzťah k zdravotníckemu zariadeniu, v ktorom k smrti došlo, alebo bol jeho ošetrujúcim lekárom.

Rozlišujú sa tri druhy pitiev. V minulom roku sa vykonalo najviac súdnoznaleckých, vyše 4200, u ktorých príčinou smrteľných zranení boli autonehody či úrazy bez cudzieho zavinenia. Približne 2800 patologicko-anatomických pitiev bolo zameraných na stanovenie príčin smrti a medicínskych diagnóz. Najmenšiu skupinu - asi 1000 prípadov - tvorili súdne pitvy nariadené orgánmi činnými v trestnom konaní. Ich cieľom je objasniť príčinu smrti, druh a rozsah násilia na tele obeti, ako aj ďalšie skutočnosti vedúce k exitusu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: