Zdravotnícke komory chcú, aby bolo členstvo v ich radoch povinné

Zdravotnícke komory ako napríklad Slovenská lekárska komora (SLK), Slovenská lekárnická komora (SLeK) či Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) požadujú, aby bolo členstvo v ich radoch povinné.

Podľa prezidenta SLK Milana Dragulu je takéto povinné členstvo v regulovaných povolaniach obvyklé v celej Európe. Komora by v takomto prípade mala podľa jeho slov dosah na všetkých lekárov. Kým do roku 2005 bolo členstvo v SLK povinné, v súčasnosti je dobrovoľné. Dnes má SLK približne 13.500 členov. V prípade, že by sa povinné členstvo stalo skutočnosťou, jej rady by sa rozšírili približne na 18.000 členov. SLeK považuje povinné členstvo za dôležité z toho dôvodu, že na komory boli prenesené určité kompetencie štátu ako napríklad vedenie registrov či organizácia a riadenie sústavného vzdelávania. "Súhlasíme s názorom, že členstvo v komore by malo byť prestížnou záležitosťou a vecou osobnej cti každého zdravotníckeho profesionála, ale kvôli týmto preneseným kompetenciám je povinné členstvo v tomto prípade nevyhnutné," uviedol pre TASR Peter Stanko zo SLeK.

Na Slovensku je v súčasnosti podľa jeho slov približne 3700 lekárnikov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť. Z nich približne 3400 až 3500 sú členmi komory. "Aj napriek tomu, že členstvo je dobrovoľné, organizovanosť je vysoká. My ako komory však nemáme žiadnu páku na nečlenov. Z toho dôvodu potrebujeme povinné členstvo," dodal Stanko. SLeK pritom požaduje povinné členstvo u tých farmaceutov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť. Výhody povinného členstva vidí Stanko napríklad v širších možnostiach sústavného vzdelávania či bezplatnom právnom servise, ktorý komora poskytuje svojim členom. Aj prezidentka SKSaPA Mária Lévyová považuje právnu ochranu za jednu z najväčších výhod povinného členstva, keďže sa podľa jej slov v praxi často aj využíva. Komora, v ktorej členstvo je takisto dobrovoľné, dnes združuje približne 25.000 sestier z celkového počtu približne 37.000 sestier na Slovensku. "Takže 12.000 je mimo," dodala Lévyová s tým, že komory by mali mať dosah na všetkých a mali by slúžiť na ochranu verejnosti.

O požiadavke komôr vie aj ministerstvo zdravotníctva. "Povedal som lekárskej aj lekárnickej komore a komore sestier a pôrodných asistentiek, že budeme pripravovať komorový zákon, ktorý bude zahŕňať regulované povolania, teda aj tieto spomínané komory. V tomto návrhu zákona je na požiadavku komôr povinné členstvo," uviedol v tejto súvislosti minister zdravotníctva Richard Raši. Čo je však podľa jeho slov dôležité, povinné členstvo musí byť nielen akt, ktorý bude pre účastníkov záväzný, ale musí to byť aj akt, ktorý prinesie benefity všetkým, ktorých sa toto členstvo týka.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: