Ak trpíte únikom moču, skúste Kegelove cviky a zmenu životosprávy

Kegelove cviky vedené pod odborným dohľadom a dôsledne vykonávané, spolu so správnou životosprávou dokážu zmierniť nekomplikované prípady inkontinencie moču - teda nedobrovoľného úniku moču. "Určite sú účinné, ak sú vedené profesionálne. Ak nie, tak pacient často nevie, čo má cvičiť a ako dlho má cvičiť a v dôsledku toho sa výsledky zhoršujú," uviedol pre TASR Ján Švihra z Urologickej kliniky z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

"Sval, ktorý uzatvára močovú rúru muža, podobným spôsobom aj u ženy, je rovnakého zloženia ako sval na horných alebo dolných končatinách, čiže je vôľou ovládaný. Takýto vôľou ovládaný sval dokážeme aktívnym sťahovaním zväčšiť a tým zvýšiť jeho uzáverovú schopnosť," hovorí o princípe cvičenia Švihra. Naopak pacienti s únikom moču by sa mali vyhýbať všetkým činnostiam, ktoré zaťažujú tlak v brušnej dutine. Neodporúča sa jazda na koni, aeróbne cvičenia, tzv. sed-ľahy či zdvíhanie ťažkých predmetov. Priebeh ochorenia zhoršuje napríklad aj obyčajná zápcha. Pacient vtedy totiž podobne ako pri extrémnom cvičení výrazne stláča svaly brušnej dutiny. Inkontinencia moču sa vyskytuje v každom veku a u oboch pohlaví. Lekári rozlišujú nekomplikované a komplikované stavy, pri ktorých sa dostavia aj iné prejavy napríklad bolesť, krvácanie či poškodenie obličiek. Nekomplikovaná inkontinencia sa delí na stresovú, urgentnú a zmiešanú. Ak pri náhlom zvýšení tlaku brucha dochádza k nedostatočnému uzáveru zvieračov a teda aj spontánnemu úniku moču, hovoria lekári o stresovej inkontinencii. "Táto situácia sa vyskytuje pri kašľaní, kýchaní, zdvíhaní predmetov či vstávaní," vysvetlil Švihra.

Urgentná inkontinencia sa vyskytuje najmä pri ochoreniach močového mechúra alebo nervového systému. Pacient v takomto prípade nedokáže tlmiť a odložiť náhle a neodkladné nutkanie na močenie a pomočí sa skôr, než príde na toaletu. "Rozdiel je práve v tom, že to je proces aktívny, kde pacient má pred tým vždy prejavy nutkania na močenie, ktoré nedokáže potlačiť - to je rozdiel oproti stresovej inkontinencii," dodal Švihra. U niektorých pacientov sa však vyskytuje zmiešaná forma - objavujú sa teda prejavy aj urgentnej, aj stresovej inkontinencie. V závislosti od stupňa ochorenia lekári určujú aj liečbu. V jednoduchších prípadoch postačia cviky, zmena životného štýlu či farmakologická liečba. "Takýmto spôsobom vo vysokom percente je možné ovplyvniť únik moču a v prípade, že liečba nekomplikovanej formy zlyháva, je ďalším krokom špecializované vyšetrenie," vysvetlil Švihra. V tých najťažších prípadoch je potrebná chirurgická liečba.

Odborník upozorňuje, že pacient by mal vyhľadať lekára pri akomkoľvek podozrení na únik moču. "Mnohokrát pacienti nevedia odhadnúť stupeň ochorenia, ale pomerne dobre vedia odhadnúť dopad na ich kvalitu života," zhodnotil Švihra. Inkontinencia totiž vo veľkej miere ovplyvňuje kvalitu života pacienta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: