Nová smernica EÚ o darcovstve orgánov hladko prešla hlasovaním v EP

Európsky parlament sa postavil za smernicu o kvalitatívnych a bezpečnostných štandardoch pre darované orgány, ktorej zavedenie do života by malo v budúcnosti okrem iného aj skrátiť čakanie pacientov na transplantovaný orgán. Poslanci takisto odsúhlasili akčný plán pre darcovstvo orgánov. Plénum prijalo legislatívny návrh veľkou väčšinou, 643 poslancov bolo za, 16 proti a 8 sa zdržali. Nová legislatíva zavádza do života inštitút zodpovedný za darcovstvo v tej-ktorej krajine, ktoré musí stanoviť podmienky a pravidlá darovania orgánov a pokryť v celistvosti proces. Smernica uvádza aj lepšiu koordináciu darcovstva medzi členskými krajinami, aby sa dosiahla čo najefektívnejšia distribúcia orgánov na miesta, kde ich nevyhnutne potrebujú.

Smernica, ktorej predkladateľom bol slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (KDH/EPP), stanovuje pravidlá aj pre živé darcovstvo, ktoré možno podstúpiť len na základe dobrovoľnosti a bez nároku na finančnú kompenzáciu za darovanie ako také. Poskytnúť darcovi peniaze je možné len za výdavky späté s darovaním orgánu, prípadne nahradiť príjmy, o ktoré počas procesu mohol prísť. Akčný plán obsahuje aj výzvu smerom k členským štátom, aby zvážili zavedenie registra darcov a aby tento štatút zahŕňali v sebe aj oficiálne dokumenty občana EÚ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: