Spomienková slávnosť na MZ SR, 30 rokov od prijatia deklarácie eradikácie varioly

Tento rok v máji uplynie 30 rokov od prijatia deklarácie eradikácie varioly Valným zhromaždením členských štátov Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 1980. Vyhubenie pravých kiahní bol priekopnícky čin, prvý svojho druhu v dejinách medicíny a podieľali sa na ňom aj slovenskí lekári – epidemiológovia. Spomienková slávnosť pri príležitosti tohto výročia bude 25. mája 2010 o 09.00 h na ministerstve zdravotníctva. Podujatie organizuje Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť v spolupráci s MZ SR a ďalšími významnými partnermi z rezortu zdravotníctva. Cieľom stretnutia je pripomenúť a zároveň aj oceniť prácu našich odborníkov, ktorí sa zúčastnili na plnení eradikačného programu SZO a informovať o tomto historickom medzníku v dejinách medicíny. Po skončení slávnosti, na ktorej sa zúčastní minister zdravotníctva Richard Raši spolu s odborníkmi a jediným priamym účastníkom programu SZO prof. MUDr. Štefanom Strakom, DrSc., bude v kongresovej sále MZ SR tlačová beseda (začiatok o cca 10.00 h).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: