Svetová zdravotnícka organizácia schválila stratégiu boja proti alkoholu

Ministri zdravotníctva členských krajín Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) schválili stratégiu, ktorá má obmedziť neviazané alkoholické pitky (binge drinking) a ďalšie rozširujúce sa formy nadmerného užívania alkoholu prostredníctvom vyššieho zdanenia alkoholických nápojov a sprísnenia marketingových predpisov. Na globálnej stratégii s cieľom zredukovať škodlivé požívanie alkoholu sa ministri dohodli konsenzom na výročnom zhromaždení 193 členských krajín WHO.

Odporúčania schválili po dvojročnej rozprave na pôde WHO. Nie sú záväzné, ale členským krajinám majú slúžiť ako smernice. Mnohé delegácie privítali schválenie stratégie potleskom. WHO odhaduje, že riziká spojené s alkoholom majú na svedomí ročne 2,5 milióna úmrtí na srdcové a pečeňové choroby, dopravné nehody zavinené alkoholom, samovraždy a rozličné rakoviny - čo je 3,8 percenta všetkých úmrtí. Alkohol je tretím najväčším rizikovým faktorom predčasných úmrtí a invalidity v celosvetovom meradle.

"Škodlivé požívanie alkoholu má vážny dopad na verejné zdravie a je považované za jeden z hlavných rizikových faktorov zlého zdravotného stavu globálne," konštatuje nová stratégia WHO.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: