PMÚ schválil koncentráciu Penty, Novopharmu a Železničného zdravotníctva Košice

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu, na základe ktorej spoločnosť Penta Investments Limited získa prostredníctvom spoločnosti ProCare nepriamu výlučnú kontrolu nad spoločnosťami Novopharm a Železničné zdravotníctvo Košice. Ako ďalej TASR informoval hovorca úradu Vladimír Ferko, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. mája.

Po uskutočnení zámeru koncentrácie v oblasti poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ako aj v oblasti poskytovania pracovnej zdravotnej služby v SR, nedochádza podľa PMÚ SR k vytvoreniu a ani k posilneniu dominantného postavenia Penty, ktorého dôsledkom by boli významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu. "Preto úrad koncentráciu schválil," doplnil Ferko.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: