V Bratislave v piatok oceňovali sestry za ich výnimočnú prácu

Mimoriadne ocenenie za celoživotnú prácu a prínos k rozvoju odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie udelila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Gabriele Masticzovej. Ďalších 30 sestier a pôrodných asistentiek si z oceňovania, ktoré sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier v Bratislave, odnieslo cenu Bielu srdce. To bolo oficiálne vybrané ako celosvetový symbol sestier v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier.

"Cena Biele srdce je prestížnym čestným ocenením, ktorým komora vyjadruje svoje uznanie sestrám a pôrodným asistentkám. Jeho súčasťou je strieborný šperk v tvare srdca," priblížila prezidentka komory Mária Lévyová. Objasnila, že tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti sestier. "Symbol bieleho srdca vo svojej podstate charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľudskosť, ktoré sú najobsiahlejšou časťou duše a práce sestry. Zároveň biele srdce svojím symbolom spája a zjednocuje sestry z celého sveta," zhrnula. Udeľovanie ocenení sa už pravidelne koná po celoslovenskom slávnostnom seminári. Tohtoročný seminár pod záštitou manželky prezidenta SR Silvie Gašparovičovej a ministra zdravotníctva Richarda Rašiho sa niesol v duchu témy Poskytovanie kvality, služba spoločnosti: Sestra v manažmente starostlivosti o chronicky chorých. Prvej dáme SR komora zároveň udelila čestné členstvo.

Medzinárodný deň sestier, ktorý poukazuje na dôležitosť poslania sestier a ich význam pre spoločnosť, si verejnosť pripomenula 12. mája. Medzinárodná rada sestier slávi tento deň od roku 1965. V januári 1974 vyhlásila za Medzinárodný deň sestier 12. máj, ktorý je zároveň dňom narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: