Lekár, ktorý spojil autizmus s očkovaním, nesmie vykonávať prax

Lekár, ktorý spojil autizmus s očkovaním, nesmie vykonávať prax
Zdroj: bigstockphoto.com

Britskému lekárovi, ktorý naznačil, že autizmus súvisí s očkovaním detí, dnes všeobecná lekárska rada zakázala vykonávať prax vo Veľkej Británii.

Doktor Andrew Wakefield sa podľa lekárskej rady dopustil "vážneho profesionálneho pochybenia" a bol preto vyškrtnutý z registra britských lekárov. Rozhodnutie britskej lekárskej rady sa nevzťahuje na Wakefieldov výkon lekárskej profesie v zahraničí. Wakefield a jeho kolegovia zverejnili v roku 1998 kontroverznú štúdiu, ktorá spájala detské očkovanie proti osýpkam, príušniciam a rubeole so vznikom autizmu. Vyvolala jeden z najväčších lekárskych sporov v ostatných rokov. Väčšina jej autorov sa od nej už dištancovala a vo februári závery štúdie spochybnil aj jej vydavateľ, odborný lekársky časopis Lancet. Upozornil, že Wakefield vtedy pracoval aj pre rodičov, ktorí tvrdili, že ich deti zdravotne poškodilo uvedené očkovanie. Lancet o tom nevedel a považuje to za konflikt záujmov, pre ktorý by bol doktorovu štúdiu odmietol.

Žiadne iné štúdie nikdy nepotvrdili súvislosť medzi autizmom a očkovaním. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 21. mája upozornila, že rozsiahle epidémie osýpok ohrozujú pokrok v boji s týmto vírusovým ochorením, dosiahnutý za uplynulé dve desaťročia. Najväčšie epidémie zaznamenali v Afrike, početné prípady sa však vyskytli aj v Británii, kde niektorí rodičia v obave z vedľajších účinkov prestávajú dávať deti očkovať. Autizmus je charakteristický silnou orientáciou na vlastnú osobu a poruchami správania sa medzi ľuďmi a pri medziľudskej komunikácii.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: