PKS musí upozorniť aj na riziká pri konzumácii surových potravín

Potravinárska komora Slovenska (PKS) trvá na svojich vyjadreniach týkajúcich sa rizika ochorenia konzumáciou surového kravského mlieka, najmä v letnom období.

"Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR poskytla potravinárskej komore 2. septembra 2009 informáciu o výsledkoch mikrobiologických vyšetrení surového kravského mlieka určeného na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi. ŠVPS SR zistila porušenie mikrobiologických kritérií v 16,6 % vyšetrovaných odobratých vzoriek mlieka a porušenie počtu somatických buniek bolo zistené až u 38,7 % vyšetrovaných odobratých vzoriek," informovala riaditeľka PKS Jarmila Halgašová v tlačovej správe.
Pripomenula, že podľa všeobecných hygienických požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia vlády SR číslo 352 z roku 2009 musia malé množstvá produktov určených na priamy predaj pochádzať z vlastnej produkcie alebo chovu prvovýrobcu, alebo farmy. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na hygienické požiadavky na malé množstvá surového mlieka.

"Konečnému spotrebiteľovi môže surové mlieko prvovýrobca predávať len z vlastnej produkcie. Toto ustanovenie však porušujú podnikatelia, ktorí predávajú cez automat surové kravské mlieko sprostredkovane," uviedla. PKS zdôrazňuje, že nie je proti predaju z dvora, naopak, podporuje ho. Komora veľmi citlivo vníma fakt, že farmári na Slovensku sú dlhodobo znevýhodňovaní oproti farmárom členských štátov pôvodnej EÚ 15.

Potravinárska komora však považuje za nevyhnutné upozorniť spotrebiteľa aj na riziká spojené s konzumáciou surových potravín živočíšneho pôvodu a potrebe ich tepelnej úpravy. Táto podstatná informácia sa akoby stratila pri propagácii predaja produktov z dvora.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: