Zamrazená nádej

Zamrazená nádej
Zdroj: bigstockphoto.com

Narodenie dieťatka je šťastná udalosť. Pre rodičov sa začína nová etapa života, zoznamujú sa s novým človiečikom a všetko sa začína točiť okolo neho. Ak sa rozhodli pre odber pupočníkovej krvi, o niekoľko týždňov od pôrodu im príde domov obálka s výsledkami. Ide vlastne o zavŕšenie procesu spracovania pupočníkovej krvi a uskladnenia v špeciálnych kontajneroch.

Odolné bunky: Samotný objem odberu závisí od veľkosti dieťaťa, placenty či dĺžky pupočnej šnúry. Neplatí však rovnica, že čím viac pupočníkovej krvi sa odoberie, o to viac prospešných buniek sa v nej nachádza. Ich koncentrácia sa určí až počas spracovania samotnej krvi. Len pre informáciu, v 1 mililitri pupočníkovej krvi je priemerne 10 miliónov jadrových buniek, ku ktorým patria aj kmeňové bunky. A kde sa tento vzácny biologický materiál spracováva? Po odbere sa pupočníková krv prevezie z pôrodnice do špeciálneho laboratória. Základné spracovanie trvá 60 minút a potom nasleduje kryokonzervácia – zmrazenie. Tá však nemôže byť náhla, aby sa nepoškodili kmeňové bunky. „Celý proces v zamrazovacom zariadení trvá približne 90 minút a riadi ho počítač, ktorý zabezpečí postupné ochladzovanie až na požadovanú teplotu,“ vysvetľuje zástupca vedúceho kryobiologického laboratória MUDr. Roman Ďurík. Takto pripravená pupočníková krv sa následne vloží do biologického kontajnera, kde sa dlhodobo skladuje v parách tekutého dusíka pri teplote blízkej -190 °C.

Ako dlho vydrží? Podľa dostupných vedeckých pozorovaní môžu byť kmeňové bunky z pupočníkovej krvi uskladňované na neurčito – pokiaľ sú kryokonzervované a uložené v tekutom dusíku alebo v jeho parách. Štúdie priamo s pupočníkovou krvou porovnávali vzorky po niekoľkomesačnom a po niekoľkoročnom uskladnení, pričom neboli v kvalite vzoriek pozorované žiadne rozdiely. To znamená, že ani niekoľkoročné uskladnenie nijak neovplyvnilo kvalitu buniek. V USA sú overené bunky z pupočníkovej krvi po 15 rokoch skladovania. Na základe doterajších poznatkov sa dokonca predpokladá, že pupočníková krv by mohla byť zamrazená minimálne po obdobie jedného ľudského života. Najstaršie zamrazené živé bunky úspešne použité v medicíne mali 50 rokov!

Autor článku: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Dátum zverejnenia: