ANS: Vyššie mzdy v malých nemocniciach sú už potvrdené aj v kolektívnej zmluve

Zdravotnícke a lekárske odbory podpísali v pondelok 24. mája dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS). V nej sa neštátne nemocnice zaviazali zvýšiť v tomto roku základnú zložku mzdy zamestnancov najneskôr od 1. apríla o takú sumu, akú im umožňuje zvýšenie finančných prostriedkov zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Unionu. Prezident asociácie Marián Petko pre TASR 13. mája priblížil, že platy sa zvýšia minimálne o 2,5 percenta, pričom vo viacerých zariadeniach porastú ešte viac.

Ako ďalej priblížil Miroslav Valaštík z Kancelárie ANS, asociácia sa zároveň zaviazala zvýšiť základnú zložku mzdy každého zamestnanca od júna o príslušné percento, ktoré umožní prípadné zvýšenie finančných prostriedkov zo strany poisťovne Dôvera. ANS podľa jeho slov oceňuje aktívny, korektný a zodpovedný prístup odborov, ktorý prispel k vytvoreniu predpokladov pre zvýšenie miezd a udržanie sociálneho zmieru za podmienok, ktoré neohrozujú prevádzkyschopnosť nemocníc a neobmedzujú dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov. Zdravotnícki odborári pôvodne požadovali navýšenie platov o desať percent, vzhľadom na finančnú a hospodársku krízu však chceli dosiahnuť navýšenie aspoň o mieru inflácie v roku 2008 (4,6 percenta). Pretože sa s ANS, ktorá združuje desiatky neštátnych zariadení, nedohodli, dostali sa rokovania pred rozhodcu. Ten určil, že platy sa majú zvýšiť dvakrát o štyri percentá. ANS však na rozdiel od odborov nepovažovala kolektívnu zmluvu za uzavretú.

Zvýšenie platov od apríla ANS avizovala už začiatkom februára po prísľube o navýšení zdrojov od štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Podmienkou bolo, aby poskytnuté prostriedky nemocnice využili na zvýšenie miezd. Minister zdravotníctva Richard Raši pre TASR deklaroval, že ak nemocnice využijú prostriedky inak, tak o ne prídu.

O koľko sa mali platy zvýšiť, malo závisieť aj od rokovania so súkromnými poisťovňami. Tie reagovali, že na plošné navýšenie objemov a cien pre nemocnice nemajú prostriedky. ANS následne odporučila členským nemocniciam, aby po uplynutí platnosti súčasných zmlúv so súkromnými zdravotnými poisťovňami Union a Dôvera nové zmluvy neuzatvárali. Poisťovňa Union, ktorá mala zmluvy s malými nemocnicami do konca marca, sa napokon na navýšení zmluvných objemov dohodla. Ďalšie kolo rokovaní s Dôverou ukázalo, že zmluvy sa meniť nebudú do konca júna, dokedy má poisťovňa so zariadeniami platné zmluvy.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: